Ikimokyklinio ugdymo grupė vaikams nuo 2 iki 3 metų 
 
       Auklėtoja Aurelija Viskontaitė 
       Auklėtojos padėjėja Birutė Drakšienė