Ikimokyklinio ugdymo grupė vaikams nuo 4 iki 5 metų 
 
       Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aurelija Viskontaitė,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Šauklienė,
       auklėtojo padėjėja Virginija Budrienė
 

       

¬ grįžti į „Grupės“