Ikimokyklinio ugdymo grupė vaikams nuo 3 iki 4 metų 
 
       Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aurelija Viskontaitė,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Šauklienė,
       auklėtojo padėjėja Virginija Budrienė