Ikimokyklinio ugdymo grupė vaikams nuo 1,5 iki 3 metų 
 
       Auklėtojos Aurelija Viskontaitė ir Asta Viskontienė
       Auklėtojos padėjėja Birutė Drakšienė