Ikimokyklinio ugdymo grupė vaikams nuo 2 iki 3 metų 
 
       Auklėtoja metodininkė Aurelija Viskontaitė, auklėtoja metodininkė Lina Miežetienė
       Auklėtojo padėjėja Birutė Drakšienė