2019 m. gegužės mėnesį planuojami renginiai, posėdžiai, susitikimai:
 
Gegužės 23 d. 13 val. – Vaiko gerovės komisijos posėdis.
Gegužės 27 d. 13 val. – seminaras pedagogams „Patirtinis ugdymas lauke – žaidžiu, kuriu, atrandu“.
Gegužės 28 d. 13 val. – Mokytojų tarybos posėdis.
Gegužės 29 d.  17 val. – šventė „Vaikyste, nusijuok!“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.
Atsisveikinimo su darželiu šventės „Likite sveiki, žaislai“:
          gegužės 30 d. 13 val. – grupėje „Eglaitės“,
          gegužės 31 d. 12 val. – grupėje „Uosiukai“.