2019 m. spalio 8 d. 13 val. organizuojamas vaiko gerovės komisijos posėdis.
 
2019 m. spalio 16 d. 13 val. organizuojamas metodikos tarybos posėdis.
 
2019 m. spalio 23-24 d. organizuojamos atvirų durų dienos Palangos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Kad vaikai augtų laisvi ir kūrybingi“ (patyriminis ugdymas Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ – atviros veiklos, pranešimai).
 
2019 m. spalio mėn. eigoje vyks tėvų susirinkimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse.