Priešmokyklinio ugdymo grupė vaikams nuo 6 iki 7 metų 

       Priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkė Rita Nenartėnienė,
vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Snieguolė Bogužienė,
        auklėtojo padėjėjos Monika Pociūtė ir Kristina Mockutė,
mokytojo padėjėja Sandra Kairienė 
 
     
       ¬ grįžti į „Grupės“