Priešmokyklinio ugdymo grupė vaikams nuo 6 iki 7 metų 

       Priešmokyklinio ugdymo pedagogės metodininkės Rita Nenartėnienė ir Vida Vaišnorienė
        Auklėtojo padėjėja Danutė Stragienė