Menu Close

Skelbiama atranka priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVINAS“

 Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 63, Palanga, tel. +370 460 43410,  +370 460 54235, +370 618 75686, el. p. darzelis@palangoszilvinas.lt, kodas 190274183

 Skelbia atranką priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2024 m. rugsėjo 2 d. Darbo sutartis neterminuota, darbo krūvis – 0,50 etato, darbo laikas – 18 val. per savaitę pagal patvirtintą darbo grafiką. Darbo užmokesčio dydis – 891,00 Eur (neatskaičius mokesčių). Jis didinamas, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, įgytą kvalifikacinę kategoriją, veiklos sudėtingumą.

Darbo pobūdis: planuoti ir organizuoti priešmokyklinio ugdymo grupės ugdomąją veiklą, kurti ugdomąją aplinką, parinkti ugdymo metodus ir priemones; sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus ir informuoti tėvus (globėjus); bendradarbiauti su šeima, administracija bei įstaigoje dirbančiais specialistais, sprendžiant vaikų ugdymosi klausimus.

Kvalifikaciniai reikalavimai priešmokyklinio ugdymo mokytojui:

1. Aukštasis, aukštesnysis (specialus vidurinis, įgytas iki 1995 m.) išsilavinimas ir turėti ikimokyklinio ugdymo mokytojo  ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacinę kategoriją bei būti papildomai išklausius priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas.

2. Būti išklausius Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK- 2481.

3. Būti įgijus kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 ,,Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.

4. Gerai mokėti lietuvių kalbą.

5. Žinoti ir mokėti naudotis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.

4. Priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimo kopiją.

5. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų pažymėjimo kopiją.

6. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.

7. Gyvenimo aprašymą.

8. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ direktoriui, adresu Sodų g. 63, Palanga, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) iki 2024 m.  liepos 23 d. imtinai. Informacija teikiama tel.: +370 460 43410,  +370 460 54235, mob. telefonas +370 618 75686, elektroninis paštas: darzelis@palangoszilvinas.lt.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2024  m. liepos 25 d. 10.00 val. kviečiami pokalbiui.

 

Skip to content