2015 m. sausio 7-ąją dieną tradiciškai į lopšelį-darželį „Žilvinas“  atkeliavo Trys karaliai (auklėtoja R. Nenartėnienė, judesio korekcijos pedagogės V. Venclovaitė ir E. Stanaitytė).  Angeliuko Ievutės („Ąžuoliukų“ grupė) nešama stebuklinga kelrodė žvaigždė vedė tris išminčius – Kasparą, Merkelį ir Baltazarą – į visas darželio grupes, specialistų, administracijos, kitų darbuotojų kabinetus. Pasakodami kūdikėlio Jėzaus gimimo istoriją, dalinosi savo karališkomis dovanomis: mira (kvapniumi aliejumi), auksu (grūdais) ir smilkalais, linkėjo visiems sveikatos, ramybės, santarvės ir džiaugsmo. Kartu ragino atsisveikinti su šv. Kalėdų šventėmis bei nupuošti eglutes. Nuostabias giesmes giedodamas, Tris karalius lydėjo piemenėlis (meninio ugdymo mokytoja A. Strakšienė). Atsidėkodami  „žilviniečiai“ svečiams taip pat linkėjo laimės, gerumo, dovanojo dovanėles. 

Eitynių dalyviai pasirengę kelionei     Karaliai mažiausiųjų ,,Perliukų" grupėje     Kasparo dovanos - ,,auksas"     Merkelis smilkina kiekvieną grupės kampelį     Baltazaro mira darželio direktorei     Atsisveikinimas su eglute     Karalių dovanos specialistėms     ,,Ąžuoliukų" grupėje    

          Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ veikia darželio vaikų keramikos darbelių paroda „Pusnynuos nykštukai miega“, vadovė Ineta Šypalė. Kviečiame pasigrožėti.

                    

        

Gerb. įstaigos bendruomene,
 
Kiekviena mūsų gyvenimo diena – nepakartojama.
Kiekviena diena – vertybė, iš kurios susideda būtis.
Linkiu, kad ji būtų nušviesta grožio ir meilės.
Kad likimas atseikėtų Jums kuo daugiau gėrybių, išpildytų Jūsų norus ir viltis,
o kasdien lydėtų jauki dvasinė šiluma, puiki nuotaika, sveikata ir stiprybė.
Linkiu Jums tokios ateities, kurioje vien su džiaugsmu prisiminsite kiekvieną savo gyvenimo akimirką.
 
Ramių ir šiltų Šv. Kalėdų ir linksmų Naujųjų Metų Jums linki
Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė

          2014 m. gruodžio 15 dieną lopšelio-darželio „Žilvinas“ kieme iškilmingai įžiebta Kalėdų eglutė. Susirinkusiuosius  pasveikino vokalinis ansamblis „Perliukai“, atlikdami nuotaikingą dainą – šokį „Žavi kiškienė“. Vėliau visi – ir dideli, ir maži – sukosi „Snaigių šokyje“. Įžiebus eglutę, vyko žaisminga fotosesija. 

,,Žavi kiškienė"     Vedančioji Aistė     ,,Snaigių šokis"     Linkėjimai Kalėdų seneliui    Ansamblis ,,Perliukai" su vadove Aiste    ,,Kriauklyčių" gr.    ,,Žuvyčių" gr.

          2014 m. gruodžio 11 dieną ,,Bangelių" ir ,,Ąžuoliukų" grupių vaikai vyko į Klaipėdos lėlių teatrą susitikti su Kalėdų seneliu. Vaikučius, mamas ir pedagogus pasitiko Kalėdų senelio pagalbininkė Snieguolė, kuri visus pakvietė į senelio garažą ,,pašnipinėti". Vaikai klausėsi Kalėdų senelio radijo, sėdėjo jo krėsle, puošė roges – kabino varpelius, pūtė linges, ragavo tepalo (uogienės). Auklėtojai Irenai Butkienei teko atsakinga užduotis: kuo smulkiau sukarpyti laidelius, kurie paskui paslaptingai pavirto į ilgus guminukus. Visiems smagiai besidarbuojant parvyko ir Kalėdų senelis. Jis labai džiaugėsi papuoštomis rogėmis. Tik iškilo klausimas – kas temps roges? Visi rado bendrą sprendimą – Kalėdų senelio motociklas. Vaikai džiaugėsi, kad bet kokiu oru, bet kokiu transportu juos per šventes tikrai aplankys Kalėdų senelis, kuris ir dabar nei vieno vaiko neišleido be dovanos.

          Dėkojame: Karolinos mamai Airidai Dainiutei už nupirktus bilietus į spektakliuką ,,Kalėdų senelio dirbtuvės". Mamytėms, kurios lydėjo vaikučius: Armando mamai  Modestai Valiukienei, Akvilės mamai  Živilei Stirblienei, Akvilės mamai  Redai Ryžkovai, Marijaus mamai  Aušrai Vaičiutei. Ačiū ir Gabijos mamai Vaidai Narmontienei už gražią Kalėdų eglutę ,,Bangelių" grupės vaikams.

                              

          2014 m. gruodžio 9 dieną  ,,Ąžuoliukų" grupės vaikučiai ir auklėtojos pakvietė tėvelius, brolius, sesutes, močiutes bei senelius į adventinį vakarojimą. Vaikai  šoko tradicinį Advento šokį ,,Ievaro tiltas" (šokio mokytoja Vitalija), minė tėveliams mįsles. Tėveliai taip pat neatsiliko – užminė vaikučiams mįslių. Mažieji pasakoriai sekė pasakas be galo: ,,Kiškis", ,,Ožka ir brasta", ,,Senelė ir puodas". Žaidė kalbinius žaidimus: ,,Vilkas ir žąsys", ,,Ropės rovimas", ,,Varna" bei kartu pakvietė tėvelius pažaisti ratelius: ,,Ūkininkas ir laputaitė", ,,Ein žiedytis", ,,Čiūžino lapė", ,,Vilko uodega" (aukl. Rita ir Irena). Daug teigiamų emocijų sukėlė vaikų ir tėvelių kartu žaistas žaidimas ,,Puodas dega". Vakarojimą paįvairino netikėtai į salę įėjęs Kalėda (aukl. padėjėja Sigita), kuris vaikams atnešė eglutę ir visiems palinkėjęs gerų metų iškeliavo atgal, pasak jo paties: ,,..kur miltų kalnai, midaus upės teka, saldainiais lyja…". Padovanotą eglutę puošė visi kartu. Idėją, kaip papuošti žaliaskarę, pasiūlė Gabrielės mama Jovita. Eglutė pasipuošė vaikų ir tėvelių pagamintais angeliukais. Na, o kokia vakaronė be vaišių. Visi vaišinomės kūčiukais ir darželio virėjų virtu kisieliu. Šventę vainikavo ne vieną mamytę sugraudinę nuoširdūs vaikų palinkėjimai Kalėdų proga.

         Norime padėkoti: auklėtojai Modestai Abaravičiūtei už pagalbą parenkant adventinius žaidimus, auklėtojos padėjėjai Sigitai Lipovkai už Kalėdos vaidmens atlikimą, Gabrielės mamai gerb. Jovitai Petreikienei už kalėdinę puokštę ir angeliukų gamybą, Radvilės ir Dominyko mamai gerb. Simonai Paksienei už nuostabią žaliaskarę, Andrėjos tėveliams gerb. Gigams už saldžiąją eglutę, ir visiems tėveliams už aktyvų dalyvavimą vakaronėje.

Parengė ,,Ąžuoliukų" grupės auklėtoja Rita Nenartėnienė

                                                             

          Gruodžio 3 dieną visame pasaulyje minima tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena. Todėl 2014 m. gruodžio 1-5 dienomis tradiciškai lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ organizuota teminė savaitė „Sušilkime prie gerumo ugnelės“. Visą savaitę vaikai kartu su „Drebulėlių“ grupės neįgaliaisiais draugais kartu žaidė, ėjo ratelius, užsiėminėjo menine veikla ir kt. „Žuvyčių“ grupės mažieji pasiūlė savo draugams suklijuoti kalėdinę eglutę iš savo rankyčių karpinių. „Ąžuoliukų“ grupėje ne tik visi kartu piešė „Draugystės žiedą“, bet ir vaišinosi sausainiais, o „Bangelių“ grupėje dėliojo dėliones, kūrė „Širdelių šilumos paveikslą“.

          Gruodžio 2 dieną darželyje svečiavosi buvę ugdytiniai - Palangos dienos centro lankytojai. Jie stebėjo „Ąžuoliukų“ grupės vaikų spektakliuką „Daržovių ginčas“. Svečiai mažiesiems aktoriams atsidėkojo įteikdami pačių pagamintą angelą ir saldainių. Panašų angelą, linkėdami stiprybės, įteikė ir „Drebulėlių“ grupės vaikams. Buvę ugdytiniai ypač džiaugėsi susitikę savo buvusias pedagoges: auklėtoją Ireną Butkienę ir judesio korekcijos mokytoją Daliją Budgenaitę. Įteikę gėles, dėkojo joms už pagalbą.

         Gerumas, dosnumas reikalingas ne tik neįgaliems žmo nėms, bet ir vienišiems seneliams. Darželio vaikai kiekvienais metais prieškalėdiniu laikotarpiu lanko Palangos globos namų senelius, o šiais, 2014 metais, gruodžio 4 dieną Kurhauze sveikino juos ir globos namų darbuotojus su 20 metų jubiliejumi. Iškilmingame renginyje „Rūpindamiesi kitų laime, mes atrandame ir savąją“ darželio vokalinis ansamblis „Perliukai“ (vadovė meninio ugdymo mokytoja Aistė Strakšienė) atliko nuotaikingą dainą „Žavi kiškienė“. Sveikinimo žodžius tarė visų Palangos ikimokyklinių įstaigų vadovai, tarp jų – ir „Žilvino“ direktorė Rasa Jurgutienė.

         Gruodžio 5 dieną didžiulė staigmena laukė visų darželio vaikų: „RIMI“ atstovai dovanojo daugybę lauko žaislų. Ačiū Jums, o ypač dėkojame Gretutės mamytei Vitai Kaveckienei –už Jūsų betarpišką pagalbą, iniciatyvą, nuoširdų rūpestį!

,,Žuvyčių" ir "Drebulėlių" gr. vaikų žaidimai      Bendri darbai     Kalėdų eglutė     ,,Drebulėlės" ,,Ąžuoliukų" grupėje     ,,Draugystės žiedas"     Žaidimai ,,Bangelių"grupėje     ,,Širdelių šilumos paveikslas"     ,,Ąžuoliukų" gr. spektaklis dienos centro lankytojams     Spektaklyje     Svečių padėkos aktoriams          Buvę ugdytiniai kartu su specialiste Dalija     Palangos Globos namų 20-ies metų jubiliejiniame renginyje     ,,Žilvino" vokalinio ansamblio ,,Perliukai"sveikinimas     ,,Žavi kiškienė"     Darželių vadovų sveikinimai          ,,RIMI" dovanos     Ačiū Vitai Kaveckienei!     ,,RIMI" dovanos           

        2014 m. lapkričio mėn. lopšelyje-darželyje ,,Žilvinas" buvo  vykdomas vaikų saviraiškos skatinimo projektas pagal meninio ugdymo mokytojos Aistės Strakšienės ir judesio korekcijos pedagogės Vitalijos Venclovaitės parengtą  programą ,,Šoku aš – šoki tu". Siekta sudaryti sąlygas atsiskleisti vaikų gebėjimams dainuoti, šokti, ugdyti kūrybiškumą, puoselėti socialinę, sveikatos stiprinimo kompetencijas. Į programos įgyvendinimą įsijungė visos Palangos ikimokyklinės įstaigos. Lapkričio 25 d. ,,Žilvino" pedagogių organizuotame dainos ir šokio festivalyje ,,Šoku aš, dainuoji tu"  dalyvavo net 108 Palangos lopšelių-darželių auklėtiniai. Jungtinės vokalo ir šokio grupės, pristatydamos savo pasirodymus, turėjo puikias galimybes ugdytis sceninę kultūrą, įgyti patirties, bendradarbiauti tarpusavyje. Geriausiai pasirodę kolektyvai buvo įvertinti nominacijomis. Mūsų darželį reprezentavo ,,Berželių", ,,Ąžuoliukų" ir ,,Bangelių" grupių šokėjos  ir dainorėlė Monika (nominacija ,,Techniškiausias pasirodymas"), ,,Žuvyčių" grupės vaikai (nominacija ,,Artistiškiausias pasirodymas") ir ,,Ąžuoliukų" bei ,,Bangelių" grupių vokalinis ansamblis ,,Perliukės" (nominacija ,,Įspūdingiausias pasirodymas"). Renginį žaismingai vedė ,,Nata" – auklėtoja Rita Nenartėnienė ir ,,Dvigubas žingsnelis" – auklėtoja Modesta Abaravičiūtė. Visiems dalyviams išdalintos prisiminimų dovanėlės, kurias sukūrė ,,Žilvino" keramikos užsiėmimų vadovė Ineta Šypalė, padėkos raštai.

                      20141126_094839     SL375557     SL375521

                      SL375528     SL375563     SL375566   

                      SL375573     SL375580     SL375596

                      SL375601     SL375606     SL375614

        Kuri daržovė darže pati svarbiausia? Toks ginčas kilo tarp ,,Ąžuoliukų" grupės vaikų – ,,daržovių". Morkytės saldžiausios, moliūgas didžiausias, kopūstas puošniausias, pomidoras raudoniausias, žirnis ir pupelė gražiausiai moka žalią šokį šokti. Deja, daržą užpuolė pelės, daržoves sudėjo į puodą ir išvirė sriubą. O sriuboje visos daržovės vienodos: ir saldžiausios, ir puošniausios, ir skaniausios, ir maistingiausios.

            Tokį spektakliuką, padedami grupės pedagogių Ritos ir Irenos, meninio ugdymo mokytojų Aistės ir Vitalijos, lapkričio 18 dieną vaikai suvaidino savo tėveliams ir darželio darbuotojams. Vaikai patys rinkosi vaidmenis, kartu su tėveliais kūrė sceninius kostiumus, kurie buvo labai įspūdingi bei originalūs. 

             100_2035     100_2040     100_2042   

             100_2048     100_2053     100_2055

            100_2057      100_2066    100_2069

          

            Lapkričio 11-14 dienomis Palangoje vyko renginiai, skirti Tolerancijos dienai paminėti. Visą savaitę savanoriai lankė vaikus, turinčius negalią. Aplankė jie ir  mūsų darželio ,,Drebulėlių" grupės mažuosius.Visi kartu piešė, žaidė įvairius žaidimus, dainavo. Lapkričio 14 dieną Palangos savivaldybės bibliotekoje vykusiame  baigiamajame renginyje ugdymo įstaigos pristatė sukurtus tolerancijos simbolius. Mūsų ,,Žilvino" vaikų sukurtas simbolis visiems linkėjo sutarimo, gerumo, šypsenos, meilės ir nuoširdumo. 

 Tolerancijos simbolis     Veikla su savanorėmis