2015 m. balandžio 15 d. lopšelio-darželio „Žilvinas“ „Berželių“ grupės ugdytinė Monika Gasparavičiūtė (vadovė Aistė Strakšienė, koncertmeisteris Vincas Paulauskas) dalyvavo tradiciniame VII-ajame Žemaitijos krašto vaikų ir moksleivių dainų festivalyje – konkurse „Skambioji daina 2015“, kuris vyko Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje. Jame dalyvavo 3-18 metų dainorėliai iš Šiaulių, Palangos, Mažeikių, Kretingos, Skuodo, Klaipėdos, Plungės, Platelių, Kuršėnų, Naujosios Akmenės. Konkurso organizatorių sudaryta komisija vertino atlikėjus pagal vokalinę ir sceninę kultūrą, interpretaciją, vokalinius duomenis ir repertuarą. Monika atliko žemaičių krašto liaudies dainą „Kas pas mumis dėjuos“ bei „Barzdukų daunužėlę“ (muzika I. Mažuikaitė, žodžiai M. Vainilaičio) ir savo amžiaus grupėje (3-7 m.) laimėjo II-ąją vietą.  
Monika - konkurso II-osios vietos laimėtoja     Plungės M. Oginskio muzikos mokykla pasirengusi konkursui
          Laikotarpiu nuo kovo 23 iki 29 d. Palangos lopšelio – darželio „Žilvinas“ jungtinė priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupė „Ąžuoliukai“ (vyr. auklėtojos Rita Nenartėnienė, Irena Butkienė) ir ikimokyklinio ugdymo (5-6 m.) ,,Berželių“ grupė (auklėtoja metodininkė Irena Sarapinienė, vyr. auklėtoja Jadvyga Baublienė) dalyvavo  ,,Vaikų linijos“ inicijuojamoje veiksmo savaitėje ,,BE PATYČIŲ“.
         Jos metu „Ąžuoliukų“ grupės vaikai kalbėjo apie draugystę, kas ją stiprina ir kas griauna, ,,augino" draugystės medį, kūrė draugų portretus. Su ugdytinės Gabrielės mama vaikai gamino draugą – Elyziuką.
          Ikimokyklinio ugdymo (5-6 m.) ,,Berželių“ grupėje siekta padėti vaikui būti palankiam kitiems ir tikėtis kitų palankumo, suprasti draugiškumo ženklus bei parodyti savo draugiškumą žaidžiant, veikiant. Vaiko suvokimą apie draugystę padėjo perteikti meninės veiklos metu kurta dėlionė ,,Draugystė“ ir jos aptarimas. Kuriant šią dėlionę ant įvairiomis formomis sukarpyto popieriaus lapo dalies, kiekvienas vaikas piešė save. Žaidžiant žaidimus ,,Kas gerai ir kas blogai“ bei ,,Gero elgesio taisyklės“ , buvo prisimintos ir aptartos grupės elgesio taisyklės. Panaudojant aktyvaus ugdymo metodą ,,Minčių lietus“, aptartos žaidimo ,,Gero elgesio taisyklės“ siužetinių paveikslėlių kortelės su draugystės ir patyčių vaizdais. Diskusijos ,,Kam reikalingos grupės taisyklės?“ metu išsakytos vaikų mintys užrašytos ant popieriaus lapo, suskirstyto į dvi dalis: ,,Taisyklė“ ir „Kam ji reikalinga?“. Kartu su vaikais apibendrinus užrašytas mintis, prieita išvada, kad grupės elgesio taisyklės padeda vaikams sėkmingai gyventi kartu, sugyventi, gerai jaustis ir išvengti patyčių. Diskutuojant gvildentos ir draugystės bei  tarpusavio bendravimo temos. Vaikai išsakė mintis apie draugystę ir draugus, sukūrė ,,Berželių“ grupės draugystės žodžių žemėlapį“. Kiekvieno vaiko mintys apie draugą užrašytos ant lipdukų, iš kurių sukurta ,,Draugystės saulė“. Žaidimas ,,Komplimentas draugui“ praplėtė vaikų žodyną gražiais ir maloniais žodeliais, užtikrino gerą nuotaiką ir gerus bei draugiškus tarpusavio santykius. Lavinti vaikų gebėjimai atpažinti savo ir kitų jausmus, juos tiriant bei įvardinant. Šiuos įgūdžius įgyti padėjo žaidimai: ,,Jausmų veidrodis“, ,,Atpažink jausmus“, ,,Koks esu šiandien“, ,,Atspėk mano nuotaiką“ ir lietuvių liaudies žaidimas ,,Žvirblelis nabagėlis“. Draugauti, susirasti draugą padėjo bendri ,,Draugystės žaidimai“ su „Ąžuoliukų“ grupės vaikais. Teigiamus tarpusavio santykius sustiprino ir bendra ,,Berželių“ grupės vaikų bei jų tėvelių veikla, pinant ir dovanojant draugui ,,Draugystės apyrankę“.
          Tikėtina, kad tokia tikslingai organizuota ugdomoji veikla nutiesė draugystės takelius tarp vaikų, kad ateityje tai padės išvengti patyčių, skaudžių akimirkų, nes vaikai gebės tarpusavyje tartis ir susitarti, atpažins savo ir kito jausmus.
Parengė: auklėtoja metodininkė Irena Sarapinienė ir vyresnioji auklėtoja Rita Nenartėnienė

„Ąžuoliukų“ grupės vaikų draugystės medis     Draugų portretai      Draugų portretai      „Ąžuoliukų“ grupės vaikai gamina draugą Elyziuką     „Ąžuoliukų“ grupės vaikai gamina draugą Elyziuką     Elyziukai jau sukurti      Dėlionės „Draugystė“ kūrimas „Berželių“ grupėje     Dėlionės „Draugystė“ kūrimas „Berželių“ grupėje     Dėlionės „Draugystė“ kūrimas „Berželių“ grupėje     Dėlionės „Draugystė“ kūrimas „Berželių“ grupėje     ,,Koks esu šiandien?"     ,,Atpažink jausmus“     Bendri žaidimai stiprina draugystę     ,,Gero elgesio taisyklės“     ,,Gero elgesio taisyklės“     Pažyma apie dalyvavimą respublikinėje akcijoje     

          Balandžio 10 dieną lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikus aplankęs gandras (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė) pakvietė juos į velykinę pramogą  „Rid rid rid margi margučiai!“, kuri vyko „Žilvino“ kieme. Čia visus pasitikusi Velykė (auklėtoja Irena Sarapinienė) pasveikino su šv. Velykomis, papasakojo apie lygiadienį, pasekė „Pasaką apie gandrą Starkų“ bei sakmę „Apie vištelės raudoną kiaušinį“.  Besiklausant Velykės, niekas nepastebėjo, kaip prisigretinę kiškiai (auklėtojos Angelė Tranizienė ir Jurgita Dovidaitytė bei judesio korekcijos pedagogė Vitalija Venclovaitė) nugvelbė margučių vežimaitį. Visi leidosi jo ieškoti. Į pagalbą atskubėjęs gandras pasiūlė pažaisti kalbinį žaidimą „Ką sakai?“ bei ratelį „Garnys, garnys“. Daug linksmų emocijų vaikams suteikė lietuvių liaudies žaidimai „Nešu nešu kiaušinį“, „Gegutėlė ir vanagėlis“ bei „Voverėlė“. Kiškiai iš to džiaugsmo net margučių vežimaitį grąžino ir pasiūlė vaikams dar daugiau veiklos įvairiose žaidimų erdvėse: ant kalniuko ridenti margučius, sporto aikštelėje pasirungti estafetėse, suptis ant sūpynių, marginti kiaušinius bei patyrinėti, kas turi plunksnas ir skrenda, o kas ne. Po tokios aktyvios, įvairiapusės veiklos visi vaišinosi kiškių pyragėliais, kurie buvo itin gardūs.
Velykė ir gandras sveikina visus su šv. Velykomis      Ieškom kiškių nugvelbto margučių vežimaičio       „Gandre, gandre, ką sakai?“       Sukam sukam ratelius!       Sukam sukam ratelius!      Mėgdžiojam paukščius     Kiškių sportinės estafetės     Pramogos su gaideliu (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vida Vaišnorienė)          Smagu ridenti margučius nuo tikro kalniuko     Kas turi plunksnas ir skrenda, o kas ne?     Marginam patį didžiausią kiaušinį    Štai - didžiausias margutis!     Gandro pamokos: ką reiškia margučio raštai?     Gardūs kiškių pyragėliai
          Nuo balandžio 7 dienos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ veikia darbelių paroda „Mano šeimos margutis“. Originalius margučius, pavasarinę šilumą skleidžiančias velykines puokštes kūrė lopšelio-darželio vaikai ir tėveliai. Ačiū Jums už geranoriškumą, kruopštumą, kūrybines idėjas bei bendras pastangas, kuriant jaukią įstaigos aplinką. 
                                                            

         Kovo 16-20 dienomis lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ grupėse buvo kalbama apie ankstyvojo pavasario požymius gamtoje: vis dažniau besirodančią saulę, pirmąsias gėles, augalų pumpurėlius, sugrįžtančius paukščius. „Bangelių“ ir „Ąžuoliukų“ grupių vaikai kovo 17 d. popietę išbandė jėgas judesio korekcijos mokytojų Vitalijos Venclovaitės ir Eglės Stanaitytės organizuotoje sportinėje pramogoje „Sparnuočių varžytuvėse“. „Berželių“ ir „Ąžuoliukų“ grupių ikimokyklinukai kovo 18 d. dalyvavo logopedžių Redos Pėkienės ir Dalijos Budgenaitės bei meninio ugdymo mokytojos Aistės Strakšienės organizuotoje veikloje, viktorinoje „Ką mums čiulba paukšteliai?“, kurioje dalyvavo ir Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ „Bitučių“ grupės mažieji. Vaikams teko sudėtinga užduotis: padėti paklydusiam gandrui surasti gimtąjį lizdą. „Žilvino“ „Pempiukų“ ir „Ginatrėlio“ „Geniukų“ komandoms teko pristatyti save, atpažinti paukščių balsus, jų gyvenamąją vietą, sukurti paukščių chorą, piešti gandro portretą, dėlioti dėlionę, patiems mėgdžioti paukščius, minti mįsles ir kt. Atsidėkodamas už pagalbą gandras visus vaišino bandelėmis, mat gandrinių tradicija – vaišinti kitus, kad metai būtų geri.

Sportinėje pramogoje ,,Sparnuočių varžytuvėse"     ,,Sparnuočių varžytuvėse"     Viktorinoje ,,Ką mums čiulba paukšteliai"     Prisistato ,,Žilvino" ,,Pempiukai"     Prisistato ,,Gintarėlio" ,,Geniukai"     ,,Pempiukai" piešia gandrą     ,,Geniukai" atlieka užduotis     Visi įsitraukę į veiklą     Ar panašus?     Kas kur gyvena ir kuo minta?           

 

Jau dvidešimt penki meteliai, kaip laisvę mes branginam.
Dvidešimt penki meteliai, Tau, miela šalele.
Čia, kur vaikystės sodai, čia krykščiantys vaikai.
Čia mūsų ateitis, čia mūsų didžioji viltis.
          Kovo 12 d. lopšelio-darželio „Žilvinas“ šventiniame koncerte „Mes – Lietuvos vaikai!“ gražiausi vaikų žodžiai, dainos ir šokiai buvo skirti gimtinei Lietuvai, kurios Nepriklausomybė atkurta prieš 25 metus, 1990 m. kovo 11 d. Susirinkę tėveliai gėrėjosi „Bangelių“, „ Ąžuoliukų“, „Berželių“ ir „Žuvyčių“ grupių mažaisiais atlikėjais, negailėjo jiems plojimų ir šiltų šypsenų, o vaikus paruošusioms pedagogėms Aistei Strakšienei ir Vitalijai Venclovaitei bei visoms grupių auklėtojoms – nuoširdžių padėkos žodžių. 
Gausiai susirinkę į koncertą     Daina apie gimtinę     Berniukai šoka ,,Oi, ant kalno"     Nuoširdus ,,Berželių" šokis ,,Bažnytėlėj debesų"     Šoka ,,Berželiai"     ,,Mes Lietuvos kareivėliai" - dainuoja ,,Žilvino" berniukai     Priešmokyklinukų choras     ,,Žuvyčių" grupės ,,Boružėlės"     Groti galima net ir puodukais!     ,,Aukime, stiprėkime, nešini gerumo sparnų"
          Kovo 12 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ vyko šventinis renginys „Lietuvėle, Tu mana“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti. Miesto ikimokyklinių įstaigų vaikai deklamavo eilėraščius apie gimtąjį kraštą, Lietuvą. Mūsų lopšelį-darželį „Žilvinas“ atstovavo Martynas Miltakis iš „Bangelių“ grupės ir Monika Gasparavičiūtė iš „Berželių“ grupės. Vaikus parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Vida Vaišnorienė ir auklėtoja Irena Sarapinienė.  Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė Ilona Milkontė, dėkodama už bendradarbiavimą, visiems dalyviams įteikė dovanėles bei padėkos raštus.

  Organizatorių padėka ,,Žilvinui"     Monika ir Martynas šventiniame renginyje     Marynas deklamuoja Vytės Nemunėlio ,,Graži, tėvyne, mano" ,,      Monika deklamuoja Vydūno eilėraštį ,,Tėvelių namai"     Visi šventinio renginio dalyviai     Šventės dalyviai ir organizatoriai     

          Kovo 6 dieną lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko tradicinis „Žemaitiū juomarks“. Mažesnieji „Žilvino“ vaikai savo dirbiniais prekiavo grupėse, o patys vyriausieji – salėje, kurioje ant įrengtų prekystalių puikavosi gražiausi jų dirbiniai, kartu su tėveliais iškepti gardumynai. Savo prekyvietę įsirengė ir kaimynai, lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vaikai. Akys raibo nuo prekių gausos, tik spėk dairytis. O štai ir pagrindiniai šventės veikėjai, tradiciniai pajūrio regiono atstovai: kriaučius Palangos Juzė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Irena Butkienė), jo pati Domicė (auklėtoja Modesta Abaravičiūtė) ir sūnus Kazė, kurie, kalbėdami gražia žemaičių tarme, stebėjosi: „Kiek čia svietą susirinkę, kiek visuokią tavarą…“. Prekių buvo galima įsigyti pas įvairiausių amatininkų: drožėjų (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė ir „Ąžuoliukų“ grupės vaikai), žvejų (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vida Vaišnorienė ir „Bangelių“ grupės vaikai), kepėjų (auklėtojos Irena Sarapinienė ir Jadzė Baublienė bei „Berželių“ grupės mažieji), audėją (judesio korekcijos mokytoja Vitalija Venclovaitė). Kas norėjo, galėjo stebėti net tikros krepšelių pynėjos darbą. Visi šventės dalyviai kvatojo, klausydamiesi amatininkų  ir Palangos Juzės bei Domicės dialogų, šiems bandant kuo pigiau įsigyti prekių, derantis dėl kainų ar  mainant į savo dirbinius. „Juomarke“ skambėjo žilviniečių atliekamos Klaipėdos krašto dainos („Kur važiuoji, berneli?“, „Žuvininkai mes esame“, „Pempel, pempel“, „Aš išiejau į turgelį“), visi sukosi rateliuose, trypė šokius („Audėjėlė“, „Auskim, sesulės, abrūsus“, „Kriaučius siuvo“, „Čeverykai“, „Šokinėkit, berniukai“), pūtė švilpynes ir kt. Svečiai iš „Gintarėlio“ sudainavo „Virėjų šokį“ ir sugrojo linksmą polką „Kalvelis“. Pavargus, buvo galima pailsėti „Juomarka karčiamuoj“, kur kvepėjo gardi arbata, visus viliojo riestainiai ir kepta juoda duona.

Pagrindiniai šventės organizatoriai: meninio ugdymo mokytoja Aistė Strakšienė, pedagogai Irena Butkienė - Palangos Juzė- ir Modesta Abaravičiūtė - jo pati Domicė     ,,Žvejai" iš ,,Bangelių" grupės     ,,Ąžuoliukų" grupės prekybininkai     ,,Audėjėlės" iš ,,Ąžuoliukų" grupės     ,,Kepėjai" iš ,,Berželių" grupės     Mažieji amatininkai iš lopšelio-darželio ,,Gintarėlis"     Krepšelių pynėja     „Kiek čia svietą susirinkę, kiek visuokią tavarą...“     „Kur važiuoji, berneli? Į turgų..."     „Pirk šaukštą“     Svečiai iš „Gintarėlio“  kartu su meninio ugdymo mokytoja Valdone Juozapavičiene atlieka „Virėjų šokį“     „Iš kur būsit, mieli sveteliai?“     Skamba „Gintarėlio“ atliekama polka „Kalvelis“     Netradiciniai „Gintarėlio“ instrumentai     „Žuvininkai mes esame“     Direktorės Rasa Jurgutienė ir Ilona Milkontė džiaugiasi pirmosiomis prekėmis      Visi trypia „Audėjėlę“      „Auskim, sesulės, abrūsus“      „Vyniojam siūlus“      Groja „Ąžuoliukai“      „Pavarguom...“      Prekes siūlo „Berželių“ kepėjai      Akys raibo nuo prekių gausos...     Prekyba prasidėjo      Gabrielė džiaugiasi įsigijusi gėlių      Visi – ir dideli, ir maži – krapšto pinigėlius      Net mažoji Augustė neliko be prekių      „Už kiek parduosi?“      „Juomarka karčiamuoj“ 

      Monika Gasparavičiūtė konkurse „Tramtatulis“ Kovo 5 dieną Palangos moksleivių klubas organizavo Lietuvos liaudies kultūros centro inicijuotą Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų –  konkurso „Tramtatulis – 2015“ vietinį turą. Jame lopšelį-darželį „Žilviną“ reprezentavo „Berželių“ grupės ugdytinė Monika Gasparvičiūtė, kurią parengė meninio ugdymo mokytoja Aistė Strakšienė. Konkurso komisijos sprendimu, už išraiškingai atliktas lietuvių liaudies dainas „Kas pas mumis dėjuos“ ir „Aš išėjau į turgielį“ Monikai ir jos mokytojai buvo įteiktos padėkos. 
          Kovo 3 dieną, antradienį, Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje atidaryta Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų kūrybinių darbų paroda „Iš mano širdelės Tau, darželi!“. Atidarymo koncertėlyje pasirodė lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogių Aistės Strakšienės ir Vitalijos Venclovaitės parengti vaikai. Skambėjo dainos jūrai, gimtinei, meilei. Visus žavėjo berniukų šokis. Bibliotekos direktorius Kęstutis Rudys ir vaikų literatūros skyriaus vedėja Nijolė Bagdonienė pasveikino lopšelio-darželio „Žilvinas“ kolektyvą 25-ių metų veiklos sukakties  proga ir padėkojo už kūrybingą bendradarbiavimą. 
          Kviečiame visus atvykti į  Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje (Vytauto g. 61) veikiančią parodą „Iš mano širdelės Tau, darželi!“ ir pasigėrėti lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų bei jų šeimų kūrybiniais darbeliais. Paroda veiks iki kovo 17 dienos. Malonių akimirkų!
     Parodoje eksponuojami ir keramikos užsiėmimus lankančių vaikų darbai          Jono Lukausko (4 m.) šeimos kūrybinis darbas ,,Kavos namas Žibininkų kaime, Li epų gatvė" ir Justino Bertašiaus (3 m.) šeimos ,,Mylimas darželis"     Zacharijaus Zaboro (2 m.) šeimos kūrybinis darbas ,,Mano svajonių darželis"     Uršulės Abaravičiutės (4 m.) šeimos darbas ,,Senelių trobytė"     Meilinos Dikšaitės (3 m.) šeimos kūrybinis darbas ,,Mano darželis - tai antri namai"     ,,Ąžuoliukai" stebi parodoje eksponuojamus keramikos darbelius     Belaukiant atidarymo koncertėlio     Bibliotekos darbuotojų sveikinimai ,,Žilvino" bendruomenei     Direktorė Rasa Jurgutienė kviečia pasigrožėti žilviniečių kūrybiniais darbais     Daina jūrai     Kas yra gimtinė?     Berniukų šokis     ,,Žilvinas" - pilnas svajonių, džiugesio, meilės...     Bibliotekoje įdomi ne tik paroda...