Prašome susipažinti su ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ karantino laikotarpiu tvarka:
          Tvarkos aprašas