Kviečiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pagalbos vaikui (logopedo, specialiojo pedagogo) specialistus dalyvauti Respublikiniame projekte „Aktyvieji žaidimai pagalbos vaikui specialistų darbe“.