Menu Close

Lopšeliui-darželiui ,,Žilvinas” – 25 metai!

         Penktadienis, vasario 20-oji, lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ – neeilinė diena. Visi nuo ankstyvo ryto šventė  25-ąjį ,,Žilvino"  gimtadienį. Koridoriuose atidaryta vaikų kūrybinių darbelių paroda „Iš mano širdelės Tau, darželi!“. Pagalbos specialisčių Redos Pėkienės, Dalijos Budgenaitės ir Eglės Stanaitytės parengtuose plakatuose „25 metų žingsniai nutilo už durų“ atspindėtas „Žilvino“ kelias nuo 1990 metų vasario 15-os, atidarymo dienos, iki šių dienų, pateiktos prioritetinės lopšelio-darželio vykdomos veiklos sritys: etnokultūra, sveikatingumas, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymas.
        10.00 val. linksmosios gimtadienio vedėjos auklėtojos Modesta Abaravičiutė ir Angelė Tranizienė kvietė visus į „Žilvino“ kavinę. Visi vaikai sėdėjo prie staliukų, kurie buvo papuošti jų grupės pavadinimą simbolizuojančiais akcentais: žuvytėmis, bangelėmis, beržo žievele, ąžuolų ir drebulių lapeliais, kriauklelėmis. Koks gi gimtadienis be torto! Vaikai puošė jį raidėmis, iš kurių sudėliojo žodžius: gimtadienis, Žilvinas, tortas, linkėjimai,dainos, šokiai,  bei 25 žvakutėmis, kurių teko ieškoti visoje ,,kavinėje". Kiekviena grupė originaliai pasveikino „Žilviną“: kas šokiu, kas dainele ar rateliu, rašė linkėjimus. Skambant audringiems plojimams, lopšelio-darželio direktorė Rasa Jurgutienė įvežė įspūdingą gimtadienio tortą „Žaltį“, kurį išvakarėse gamino patys vaikai kartu su auklėtojomis. Pasivaišinus, linksmybes vaikai pratęsė savo grupėse.
         Pavakariais jubiliejinę lopšelio-darželio veiklos sukaktį paminėjo esami ir buvę įstaigos darbuotojai, tėveliai, svečiai iš Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, Palangos švietimo pagalbos tarnybos, Palangos miesto darželių. Visi pamatė pedagogių Aistės Strakšienės ir Vitalijos Venclovaitės pastatytą miuziklą pasakos „Eglė – žalčių karalienė“ motyvais, kuriame  vaidino „Ąžuoliukų“ ir „Bangelių“  grupių vaikai, Monika iš „Berželių“ gr. bei Palangos pradinės mokyklos mergaičių ansamblis, iš kurių kelios –  buvusios lopšelio-darželio ugdytinės. Eglės ir Žilvino vaidmenis atlikusios pedagogės Sandra Kavaliauskaitė bei Rita Nenartėnienė atsiskleidė kaip talentingos dainininkės. Įstaigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Kazakovienė pristatė „Žilvino“ istoriją. Visą bendruomenę sveikino renginio svečiai, lopšelio-darželio ,,Žilvinas" tėvų aktyvo pirmininkas Arūnas Zabitis. Šventės vedėja Rita Nenartėnienė perskaitė LR ŠMM švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento vyr. specialistės Birutės Banevičienės sveikinimą. Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Asta Pocienė įteikė padėkas direktoriaus pavaduotojai ūkiui Loretai Dačkienei, auklėtojos padėjėjai Leokadijai Bagdanavičienei, raštinės (archyvo) vedėjai ir duomenų bazių tvarkytojai Rasai Lelienei ir vyr. buhalterei Irenai Semėnienei, o lopšelio-darželio direktorė Rasa Jurgutienė – auklėtojų padėjėjoms Editai Konienei, Sigitai Lipovkai ir Vilmai Serbentavičienei, meninio ugdymo mokytojai Aistei Strakšienei, judesio korekcijos mokytojai Vitalijai Venclovaitei, auklėtojoms Angelei Tranizienei ir Irenai Sarapinienei bei logopedei Redai Pėkienei. Visiems kartu sugiedojus,,Žilvino" himną, šventės dalyviai vaišinosi gimtadienio tortu bei rėmėjų dovanotomis vaišėmis.
Modesta ir Angelė kviečia į ,,Žilvino" kavinę     Šventėje ,,Berželių" grupė     Linksmai nusiteikus ,,Ąžuoliukų" grupė      ,,Bangelių" grupė taip pat atskubėjo į šventę     ,,Kriauklyčių" grupė laukia pramogų     Šventėje ir dideli, ir maži     ,,Žuvyčių" grupė     Prasidėjo linksmybės     ,,Žuvyčių" sveikinimas - linksma dainelė          ,,Bangelių" grupės nuotaikingas šokis     Linkėjimai darželiui     ,,Berželiai" rašo linkėjimus      Gretutė savo linkėjimą nupiešė     Visų linkėjimai      Sveikina ,,Ąžuoliukai"     Trankus ,,Berželių" šokis     ,,Kriauklyčių" linksmas traukinukas     Į traukinuką įsijungė visi     Raidėmis ,,papuoštas" tortas     Koks gi tortas be žvakučių?     Direktorės Rasos įvežtas įspūdingas tortas     Ilgiausių metų!          Dovanos darželiui     Skaniausias - pačių gamintas tortas     Smaguriauja ,,Kriauklytės"     Linksmybės tęsiasi     Ačiū Zacharijaus  iš ,,Uosiukų" gr. mamytei už gėles     Šventinis tortas ,,Uosiukų" grupės vaikučiams          Vaizdai iš parodėlės     Vaizdai iš parodėlės     Plakatai, atspindintys darželio istoriją     Plakatai, atspindintys darželio istoriją     Miuziklas pasakos ,,Eglė - žalčių karalienė" motyvais     Eglės (aukl. Sandra) daina ,,Skirk man laiko pasimatymui"     Daina apie meilę     Berniukų šokis          Žilvino daina     ,,Pasakyk, mamute, kas gi tie linai?"     Pradinės mokyklos mergaičių daina ,,Žmonės ant kalnų"     Monikos ,,Gerumo dainelė"     ,,Gerumo daina" kartu su mokytojomis Aiste ir Vitalija     Pavaduotoja ugdymui Aldona pristato darželio istoriją      Direktorės Rasos sveikinimai     Svečių sveikinimai     Darniai skamba darželio himnas                       
Skip to content