Specialioji mišraus amžiaus vaikų grupė nuo 3 iki 7 metų 
                                               
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės
Sandra Kavaliauskaitė ir Jadvyga Anužienė,
auklėtojo padėjėjos Birutė Lacitienė ir Diana Galdikaitė 

¬ grįžti į „Grupės“