Specialioji mišraus amžiaus vaikų grupė 
                                               
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės 
Sandra Kavaliauskaitė ir Jadvyga Anužienė, 
auklėtojo padėjėjos Birutė Lacitienė ir Rita Valančauskienė