Specialioji mišraus amžiaus vaikų grupė nuo 3 iki 7 metų
                                               
Auklėtoja metodininkė Sandra Kavaliauskaitė, auklėtoja metodininkė Jadvyga Anužienė 
Auklėtojo padėjėja Ingrida Šalminaitė