2017 metai
Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys:
2016 metai
Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys:
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita:
 
2015 metai
Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys:
   2014 metai
     2014 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
     Žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo paaiškinamasis raštas
     Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita:
 
     Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis):
          Veiklos rezultatų ataskaita     parsisiųsti MS Excel formatu
          Finansinės būklės ataskaita  parsisiųsti MS Excel formatu
          Pinigų srautų ataskaita    parsisiųsti MS Excel formatu
          Grynojo turto pokyčių ataskaita  parsisiųsti MS Excel formatu

grįžti į „Administracinė informacija“