Priešmokyklinio ugdymo grupė vaikams nuo 6 iki 7 metų 
 
   Priešmokyklinio ugdymo pedagogės metodininkės Roma Pociuvienė ir Vida Vaišnorienė
      Auklėtojo padėjėja Sigita Lipovka