Ikimokyklinio ugdymo grupė vaikams nuo 1 iki 2 metų 
 
   Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Miežetienė,
 vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ina Varaškienė,
      auklėtojo padėjėja Rima Biriukovienė