Menu Close

11. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2019 m. birželio 30 d.

Skip to content