Mėnesio archyvas: kovo 2021

Mielieji,

kokia šiandien būtų Lietuva, jei tuomet, 1921-aisiais, Tarptautinė arbitražo komisija būtų priėmusi kitokį, mūsų šaliai nepalankų sprendimą, ir šiandien neturėtume Palangos? Turbūt, neįmanoma tiksliai atsakyti, tačiau aišku viena – tąkart praradę būtume labai daug. Be Palangos Lietuva būtų kitokia.

Džiaugiuosi, kad jau šimtą metų Palanga yra neatsiejama Lietuvos dalis, kad savo šalies sudėtyje turime ne tik šį unikalų, kultūrinio grafų Tiškevičių paveldo turtingą kurortą, bet ir platesnį priėjimą prie jūros. Čia, Palangoje, girdisi Baltijos ošimas ir žuvėdrų klyksmai, čia akį traukia sniego baltumo paplūdimiai ir unikalios kopos, čia kvepia pušynai ir kiekvieną vakarą dangų nudažo į jūrą besileidžianti saulė. Čia skamba ne tik lietuvių kalba, bet ir nuostabi žemaičių tarmė, čia gyvena žmonės, kurie nuoširdžiai myli savo miestą ir didžiuojasi esantys palangiškiai.

Sveikinu Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečio proga. Ačiū už Jūsų pastangas gražinant Palangą. Mylėkime, puoselėkime mūsų Palangą ir drauge kurkime savo miesto ateitį – kurkime Palangą tokią, kurioje būtų gera gyventi mūsų vaikams ir vaikaičiams.

Pagarbiai

Meras Šarūnas Vaitkus

          2021 m. kovo 30 d. Palangai – ypatinga diena. Prieš 100 metų mūsų miestas buvo grąžintas Lietuvai. 1918 m. vasario 16 d. Lietuva paskelbė savo Nepriklausomybę, tačiau valstybės atkūrimo akte Lietuvos signatarai padarė klaidą, nenurodę savo kuriamos valstybės teritorinių ribų. 1918 m. lapkričio 18 d. savo Nepriklausomybę paskelbusi Latvija valstybės kūrimo akte nurodė teritorines ribas kartu su Kuršu ir Palanga. Po ilgų derybų, įsikišus Tautų Sąjungai, tarpininkaujant Edinburgo universiteto profesoriui, lordui Džonui Simpsonui, buvo pasiektas Lietuvą tenkinantis kompromisinis sprendimas ir 1921 metų kovo 30 dieną pasirašytas susitarimo aktas. Šiuo dokumentu Palanga su Latvijai priklausiusia Baltijos pajūrio dalimi su Šventąja iki Būtingės kaimo imtinai sugrąžinta Lietuvai. Reikšmingam jubiliejui paminėti Palangoje visus 2021 metus bus organizuojami renginiai, įgyvendinami įvairūs projektai. Į šio įvykio paminėjimą aktyviai įsijungia ir miesto švietimo įstaigos.
          Tad šiandien, kovo 30 d., Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Žilvinas“, „Ąžuoliukas“, „Pasaka“ ir „Gintarėlis“ priešmokyklinio amžiaus vaikai, minėdami Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmetį, dalyvavo viktorinoje „Palangos lobynai“. Renginio organizatoriai – Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ – kvietė vaikus pažinti savo miestą, domėtis pastatų, skulptūrų įvairove, įžymiais žmonėmis, gamta. Viktorina buvo organizuota virtualioje erdvėje per „Zoom“ platformą, įstaigas atstovavo po vieną komandą, sudarytą iš šešių narių. Vaikai turėjo parengti po trumpą komandos prisistatymą, atlikti namų užduotį – sukurti plakatą, kuriame piešiniu, žodžiais išreikštas palinkėjimas Palangai. Mūsų įstaigos komanda, sudaryta iš grupės „Bangelės“ vaikų, šauniai atsakinėjo į organizatorių pateiktus klausimus apie miestą, dėliojo skulptūros dėlionę, spėliojo žemaitiškų žodžių reikšmes, atliko kitas užduotis. Už dalyvavimą viktorinoje organizatoriai komandai ir jų mokytojai Virginijai Jašinskienei įteikė padėkos raštą bei dovaną, kuri primins vaikams patirtas geras emocijas, įspūdžius ir, svarbiausia, įgytą patirtį.
Komanda viktorinai pasiruošusi   Kiti grupės vaikai – sirgaliai, energingai palaikantys savo įstaigos komandą   Viktorina prasideda   Truputis informacijos apie Palangos istoriją   Drąsus komandos prisistatymas   Kuo greičiau reikia sudėlioti dėlionę ir atspėti, kokia skulptūra pavaizduota   Vaikai žino, kad ši skulptūra skirta grafienei Antaninai Sofijai Tiškevičienei    Smagus žaidimas poilsiui   Kurio bangelė gražiausia?   Ne taip lengva susigaudyti žemaičių tarmėje    Priešmokyklinukai jau geba ne tik skaityti, bet ir rašyti   Vaikų sukurtas plakatas Palangai   Šauni lopšelio-darželio „Žilvinas“ komanda džiaugiasi savo sėkme   
PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVINAS“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 63, Palanga, tel. (8 460) 43 410,
el. p. darzelis@palangoszilvinas.lt, kodas 190274183
 
Skelbia atranką specialiojo pedagogo pareigoms eiti nuo 2021 m. balandžio 1 d.
Darbo sutartis terminuota iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., darbo krūvis – 1,00 etatas, darbo laikas – 27 val. per savaitę pagal patvirtintą darbo grafiką, iš jų 22 val. tiesioginiam darbui su vaikais ir 5 val. metodinei veiklai. Darbo užmokestis – 1016,59 eurai (neatskaičiavus mokesčių). Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, įgytos kvalifikacinės kategorijos.
Darbo pobūdis: atlikti pedagoginį vaikų vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms; rengti sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas; padėti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes; teikti metodinę pagalbą ir konsultuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojus, tėvus (globėjus) specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.
Kvalifikaciniai reikalavimai specialiajam pedagogui:
1. Aukštasis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
2. Būti įgijus kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.
3. Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus ir gebėti juos taikyti.
4. Gebėti rengti individualias ugdymo programas ir dirbti komandoje su kitais specialistais, mokytojais ir ugdytinių tėvais.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
4. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Pretendentas dokumentus gali pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriui, adresu Sodų g. 63, Palanga, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) iki 2021 m. kovo 29 d. imtinai. Informacija teikiama tel. (8 460) 43 410, mob. tel. 8 618 75686, elektroninis paštas: darzelis@palangoszilvinas.lt.
Pretendentai, atitinkantys  reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2021 m. kovo 30 d. 10.00 val. kviečiami pokalbiui.
PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVINAS“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 63, Palanga, tel. (8 460) 43 410,
el. p. darzelis@palangoszilvinas.lt, kodas 190274183
 
Skelbia atranką logopedo pareigoms užimti nuo 2021 m. balandžio 1 d.
Darbo sutartis neterminuota, darbo krūvis – 0,30 etato, darbo laikas – 8,1 val. per savaitę, iš jų 6,6 val. tiesioginiam darbui su vaikais ir 1,5 val. metodinei veiklai. Darbo užmokestis – 304,98 Eur  (neatskaičius mokesčių). Darbo užmokesčio dydis didinamas, atsižvelgiant į  pedagoginio darbo stažą, įgytą kvalifikacinę kategoriją.
Darbo pobūdis: įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir kalbos  sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius; sudaryti individualiąsias, pogrupines ir grupines vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo, koregavimo programas ir jas taikyti; šalinti specialiųjų poreikių vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus; padėti mokytojams pritaikyti vaikams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones; konsultuoti mokytojus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.
Kvalifikaciniai reikalavimai logopedui:
1. Aukštasis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija.
2. Būti įgijus kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.
3. Gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius.
4. Išmanyti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus ir gebėti juos taikyti, dirbant su vaikais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
5. Gebėti sudaryti individualias, pogrupines ir grupines kalbėjimo ir kalbos šalinimo, koregavimo programas ir dirbti komandoje su kitais specialistais, mokytojais ir ugdytinių tėvais.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.
6. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Pretendentas dokumentus gali pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriui, adresu Sodų g. 63, Palanga, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) iki 2021 m. kovo 29 d. imtinai. Informacija teikiama tel. (8 460) 43 410, mob. tel. 8 618 75686, elektroninis paštas: darzelis@palangoszilvinas.lt.
Pretendentai, atitinkantys  reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2021 m. kovo 31 d. 10.00 val. kviečiami pokalbiui.
PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVINAS“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 63, Palanga, tel. (8 460) 43 410,
el. p. darzelis@palangoszilvinas.lt, kodas 190274183
Skelbia atranką judesio korekcijos mokytojo pareigoms užimti nuo 2021 m. balandžio 1 d. Darbo sutartis terminuota iki 2022 m. kovo 29 d., darbo krūvis – 0,90 etato, darbo laikas – 36 val. per savaitę pagal patvirtintą darbo grafiką. Darbo užmokestis – 947,84 Eur (neatskaičiavus mokesčių). Darbo užmokesčio dydis didinamas, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginio darbo stažą.
Darbo pobūdis: tiria vaikų bendrąją motoriką ir įvertina jos išsivystymo ypatumus; rengia vaikų sąrašą, kuriems numato teikti judesio korekcijos pagalbą pagal pateiktas gydytojų pažymas ar Švietimo pagalbos tarnybos išvadas ir teikia Mokyklos vaiko gerovės komisijai suderinimui; teikia judesio korekcijos pagalbą individualių, pogrupinių, grupinių pratybų metu pagal Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo grafiką; sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus); konsultuoja mokytojus, vaikų tėvus (globėjus) judesio ir padėties, laikysenos bei kitais klausimais.
Kvalifikaciniai reikalavimai judesio korekcijos mokytojui:
1. Aukštasis, aukštesnysis (specialus vidurinis, įgytas iki 1995 m.) išsilavinimas (specializacija – specialiųjų poreikių vaikų kūno kultūros pedagogika, kineziterapija, judesio korekcija) ir pedagogo profesinė kvalifikacija;
2. Būti įgijus kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.
3. Mokėti valstybinę lietuvių kalbą.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
4. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriui, adresu Sodų g. 63, Palanga, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) iki 2021 m. kovo  22 d. imtinai. Informacija teikiama tel. (8 460) 43410, mob. telefonas 8 618 75686, elektroninis paštas darzelis@palangoszilvinas.lt.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2021 m. kovo 26 d. 10.00 val. kviečiami pokalbiui.
          Kiekvienais metais Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija vykdo respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“. Jo tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus. Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ visada aktyviai įsijungia į projekto veiklas. Jo metu organizuojamos sportinės žaidynės visiems įstaigos vaikams, vyksta metodiniai mokytojų susitikimai, dalijamasi gerąja patirtimi. Išsamiau su projektu galima susipažinti https://www.facebook.com/lietuvosmazujuzaidynes.
          Šiais metais žaidynėse dalyvauja virš 300 Lietuvos ikimokyklinių įstaigų. Dėl COVID-19 pandemijos keitėsi projekto veiklos, tačiau jos taip pat yra įdomios ir naudingos tiek vaikams, tiek ir mokytojams. Visi vaikai kūno kultūros užsiėmimų metu sportuoja pagal organizatorių paruoštas virtualias pamokėles, kurių turinys keičiamas kas dvi savaites. Mėnesio eigoje vyksta nuotoliniai žaidynių organizatorių ir įstaigose vykdomo projekto  koordinatorių metodiniai pasitarimai. Jose reflektuojamos įvykusios veiklos, dalijamasi savo sėkmėmis, diskutuojama apie kilusius sunkumus. Gegužės mėnesį planuojama organizuoti sportinius festivalius įstaigose, o birželio mėnesį – „Lietuvos mažųjų žaidynių“ festivalius didžiuosiuose Lietuvos sporto arenose. Atsižvelgiant į situaciją Lietuvoje dėl COVID-19 organizatoriai pasilieka teisę siūlyti alternatyvias renginių vykdymo formas.
 
Akimirkos iš sportinių veiklų grupėse