Mėnesio archyvas: kovo 2019

2019 m. kovo 28 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų komanda dalyvavo 2019 m. respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ II-ojo etapo varžybose. Žaidynių organizatoriai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija. Jo tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus. I-asis etapas vyko lopšeliuose-darželiuose, po kurio buvo suformuojamos ugdytinių komandos, atstovausiančios savo įstaigą II-ajame etape. Palangoje šio etapo varžybos vyko sporto centre. Jose dalyvavo komandos iš lopšelių-darželių „Žilvinas“, „Pasaka“ ir „Gintarėlis“. Po azartiškų kovų išaiškėjo nugalėtojai: I-ąją vietą laimėjo „Gintarėlis“, „II-ąją – „Žilvinas“, o III-iąją – „Pasaka“. Dalyviai buvo apdovanoti organizatorių paruoštomis dovanomis. I-ąją vietą laimėjusi komanda iškovojo teisę dalyvauti III-ajame žaidynių etape – finaliniame laureatų renginyje.
Sveikiname lopšelio-darželio „Žilvinas“ komandą: Pauliną Rešetnikovą, Medeinę Rukšėnaitę, Elzę Balsytę, Rytį Rakauską, Arijų Kavolį, Gustą Labutį ir jų treneres: Modestą Abaravičiutę, Rūtą Korsakienę ir Daliją Budgenaitę už sėkmingą dalyvavimą žaidynėse.
          I                  

 

          2019 m. kovo 28 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ teatro trupė „Spindulėlis“ iš grupės „Eglaitės“ ir jų režisierės: priešmokyklinio ugdymo pedagogės Roma Pociuvienė ir Vida Vaišnorienė bei meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Pasakos“ teatrų festivalyje 2019“, skirtame Tarptautinei teatro dienai paminėti. Mažieji aktoriai festivalio dalyviams parodė spektaklį „Spindulėlio kelionė“ ir po to stebėjo kitų trupių pasirodymus.
                                                  
          2019 m. kovo 26 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyko Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų viktorina „Gamtos paslaptys“, skirta Žemės dienai paminėti. Komandos iš visų miesto lopšelių-darželių parodė po savo paruoštą prisistatymą ekologine tema, inscenizaciją arba pasakojimą apie aplinkos saugojimą ir puoselėjimą bei atliko didaktines užduotis apie parskridusius paukščius, pirmąsias pavasario gėles, žemės ir vandens telkinių švarą, taršą, šiukšlių rūšiavimą. Mūsų įstaigą sėkmingai atstovavo grupės „Perliukai“ vaikai: Medeinė Rukšėnaitė, Agota Zabitė, Ainė Stankevičiūtė, Rytis Rakauskas, Raigardas Ambroza ir Gustas Kazlauskas bei jų auklėtoja Modesta Abaravičiutė.
                             
          Kovo 21 d. švenčiama Pasaulinė Dauno sindromo diena, kurią mūvimos skirtingos kojinės, išreiškiant palaikymą ir toleranciją žmonėms su Dauno sindromu ir jų šeimoms. Skirtingos kojinės reiškia kitoniškumą, tačiau jį nulemia tik viena chromosoma. Šiais metais Lietuvos žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija pakvietė visus dalyvauti socialinėje akcijoje „NenurašyOPalaikyk“, kuri skirta išreikšti paramą jautriai visuomenės ląstelei, plėsti tolerancijos ribas, mažinti atskirtį bei formuoti sveiką visuomenės požiūrį į žmones su šia negalia. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenė aktyviai prisijungė prie šios akcijos ir kovo 21 d. ne tik mūvėjo skirtingas kojines, bet ir įvairiomis dailės technikomis dekoravo kojinių trafaretus.
Dėkojame visai bendruomenei, vaikų šeimoms, kurios noriai įsijungė į šią iniciatyvą ir nepabūgo kovo 21 dieną pabūti kitokiais, kad visi kartu, mūvėdami kojines, puošdami jas, galvojote apie mūsų „saulės vaikučius“ ir išreiškėte nuoširdų dėmesį jiems.
                        54515382_256279188611930_2446104894365499392_n          
          2019 m. kovo 18 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko šventinis vaikų koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Ypač gausus žiūrovų būrys klausėsi vaikų dainuojamų dainelių apie tėvynę ir jos gražiąją gamtą, deklamuojamų eilėraščių apie gintarą ir keliones po Lietuvą, stebėjo mažųjų šokius bei ratelius.
Ana Marija deklamuoja eilėraštį apie Lietuvą. Jai padeda auklėtoja Rūta.   Mergaičių ansamblis „Smilgelės“   Eilėraštį deklamuoja Paulina ir Gabija   Grupės „Berželiai“ pasirodymas   Šoka grupė „Bangelės“   „Ką vadinam gimtine?“ – klausia mažieji dainorėliai.   „Šiandien šventė“, – iškilmingai pranešė grupės „Ąžuoliukai“ vaikai.   Mielų „kačiukų“ šokis   Grupės „Perliukai“ pasirodymas   „Žydi Lietuvoj gėlytės“      Emilis drąsiai uždainavo žemaičių tarme   Grupės „Uosiukai“ pasirodymas   Šokis su skėčiais      Augustė dainuoja apie „žvėrblį“   Grupės „Eglaitės“ pasirodymas   „Lietuvos šeima“   Šokis Lietuvai   Tau, Lietuvėle!

 

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVINAS“
 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 63, Palanga, tel. (8 460) 43 410,
el. p. darzelis@palangoszilvinas.lt, kodas 190274183
 
Skelbia atranką logopedo pareigoms užimti nuo 2019 m. balandžio 1 d. Darbo sutartis neterminuota, darbo krūvis – 0,50 etato, darbo laikas – 13,5 val. per savaitę, iš jų 11,0 val. tiesioginiam darbui su vaikais ir 2,5 val. metodinei veiklai. Darbo užmokestis – 475,46 Eur  (neatskaičius mokesčių). Darbo užmokesčio dydis didinamas, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginio darbo stažą, įgytą kvalifikacinę kategoriją.
Darbo pobūdis: įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir kalbos  sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius; sudaryti individualiąsias, pogrupines ir grupines vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo, koregavimo programas ir jas taikyti; šalinti specialiųjų poreikių vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus; padėti mokytojams pritaikyti vaikams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones; konsultuoti mokytojus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.
 
Kvalifikaciniai reikalavimai logopedui:
1. Aukštasis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija.
2. Būti įgijus kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK- 555 ,,Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.
3. Gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius.
4. Išmanyti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus ir gebėti juos taikyti, dirbant su vaikais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
5. Gebėti sudaryti individualias, pogrupines ir grupines kalbėjimo ir kalbos šalinimo, koregavimo programas ir dirbti komandoje su kitais specialistais, mokytojais ir ugdytinių tėvais.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.
6. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinti grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ direktoriui, adresu Sodų g. 63, Palanga, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.)  iki 2019 m. kovo 26 d. Informacija teikiama tel.:  (8 460) 43 410, mob. telefonas 8 618 75686, elektroninis paštas: darzelis@palangoszilvinas.lt.
Pretendentai, atitinkantys  reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2019 m. kovo 28 d. 10.00 val. kviečiami pokalbiui.
PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVINAS“
 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 63, Palanga, tel. (8 460) 43 410,
el. p. darzelis@palangoszilvinas.lt, kodas 190274183
 
Skelbia atranką judesio korekcijos mokytojo pareigoms užimti nuo 2019 m. balandžio 1 d. Darbo sutartis terminuota iki 2020 m. spalio 18 d., darbo krūvis – 0,50 etato, darbo laikas – 20 val. per savaitę pagal patvirtintą darbo grafiką. Darbo užmokestis – 443,23 Eur (neatskaičiavus mokesčių). Darbo užmokesčio dydis didinamas, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginio darbo stažą.
Darbo pobūdis: tiria vaikų bendrąją motoriką ir įvertina jos išsivystymo ypatumus; rengia vaikų sąrašą, kuriems numato teikti judesio korekcijos pagalbą pagal pateiktas gydytojų pažymas ar Švietimo pagalbos tarnybos išvadas ir teikia Mokyklos vaiko gerovės komisijai suderinimui; teikia judesio korekcijos pagalbą individualių, pogrupinių, grupinių pratybų metu pagal Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo grafiką; sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus); konsultuoja mokytojus, vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) judesio ir padėties, laikysenos bei kitais klausimais.
Kvalifikaciniai reikalavimai judesio korekcijos mokytojui:
1. Aukštasis, aukštesnysis (specialus vidurinis, įgytas iki 1995 m.) išsilavinimas ( specializacija – specialiųjų poreikių vaikų kūno kultūros pedagogika, kineziterapija, judesio korekcija) ir pedagogo profesinė kvalifikacija;
2. Būti įgijus kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK- 555 ,,Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.
3. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
4.Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ direktoriui, adresu Sodų g. 63, Palanga, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00 val. -12.45 val.) iki 2019 m. kovo 26 d. Informacija teikiama tel.: (8 460) 43410, mob. telefonas 8 618 75686, elektroninis paštas: darzelis@palangoszilvinas.lt.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2019  m. kovo 28 d. 10.00 val. kviečiami pokalbiui.
Dėkojame visiems Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ tėveliams ir seneliams, kurie, negailėdami šilčiausių žodžių ir margaspalvių gėlių žiedų,  pradžiugino įstaigos moteris Kovo 8-osios proga. Jūsų nuoširdus dėmesys „nuspalvino“ mūsų dieną pačiomis švelniausiomis ir gražiausiomis spalvomis.
Ačiū labai!
          2019 m. sausio mėn. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizavo Klaipėdos apskrities švietimo ir ugdymo įstaigų auklėtinių piešinių konkursą „Ginti. Saugoti. Padėti“. Tikslas – ugdyti jaunosios kartos pilietiškumą ir skatinti kūrybines iniciatyvas minint Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Konkurse dalyvavę vaikai pagal amžių buvo suskirstyti į 4 grupes. Ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai savo kūrybiniais darbais varžėsi pirmojoje, 5-6 metų amžiaus, grupėje. 2019 m. kovo 8 d. konkurso dalyviai iš Palangos ugdymo įstaigų buvo pakviesti į Palangos miesto policijos komisariate vykusį apdovanojimų renginį. Jame dalyvavo ir lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikai: Lukas Budrys, Arijus Budrevičius, Benjaminas Nojus Kontrimas, Ana Marija Ambrozaitė, Augustė Augutytė, Mindaugas Lukauskas ir Mantas Naruševičius. Mažuosius dailininkus konkursui ruošė priešmokyklinio ugdymo pedagogės Rita Nenartėnienė ir Roma Pociuvienė bei auklėtoja Modesta Abaravičiutė. Palangos miesto policijos komisariato viršininkas Algirdas Budginas padėkojo visiems už aktyvų dalyvavimą konkurse ir pasveikino pačius kūrybiškiausius vaikus, įteikdamas padėkos raštus bei atminimo dovanas. Viena iš nugalėtojų – grupės „Eglaitės“ ugdytinė Ana Marija Ambrozaitė, laimėjusi savo amžiaus grupėje II-ąją vietą. Po apdovanojimų vaikai buvo pakviesti į komisariato kiemą, kur susipažino su policijos naudojamomis transporto priemonėmis bei stebėjo kinologo ir policijos šuns Hardo pasirodymą.
Dėkojame Klaipėdos apskrities VPK Palangos miesto policijos komisariatui už kūrybiškumą ir pilietiškumą skatinančias iniciatyvas, konkurso dalyviams organizuotą nekasdienę edukacinę veiklą.
Sveikiname Aną Mariją Ambrozaitę ir jos pedagogę Romą Pociuvienę su visus pradžiuginusiu laimėjimu.
Dėkojame visiems konkurse dalyvavusiems vaikams, jų pedagogams už lopšelio-darželio „Žilvinas“ sėkmingą atstovavimą Klaipėdos apskrityje.
 Apdovanojimų renginyje   Apdovanojama Ana Marija   Amsio sveikinimas Anai Marijai   Smagui Lukui ir Arijui išmėginti policijos transportą   Augustė, Mantas ir Mindaugas džiaugiasi netradicine veikla   Augustė, Ana Marija ir Lukas išmėgino vietą, kurioje sodinami nusikaltėliai    Kinologo ir policijos šuns pasirodymas   Šuo stebino vaikus paklusnumu   Smagu visiems su Amsiu!

 

          2019 m. kovo 7 d. lopšelio-darželio „Žilvinas“ ugdytiniai Perkus Buivydas ir Ana Marija Ambrozaitė šauniai atstovavo savo įstaigą Palangos ikimokyklinių įstaigų konkurse „Eilėraščių pynė Lietuvai“, skirtame paminėti Kovo 11-ąją. Renginį organizavo Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“. Vaikus konkursui paruošė auklėtoja Modesta Abaravičiutė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Roma Pociuvienė.