Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas” 2015-2017 metų ikimokyklinio ugdymo programa ,,Padėkime augti vaikui”, pritarta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-350 1.6 punktu. 
          parsisiųsti PDF formatu
 
          Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779.