Sveikatos priežiūros specialistas palaiko saugią, vaikų sveikatai palankią Mokyklos aplinką:

  • kontroliuoja lopšelio-darželio patalpų, aplinkos sanitarinę būklę: patalpų temperatūrą, patalpų, žaislų valymą, maitinimo aplinką ir kt.,
  • inicijuoja sistemingą vaikų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, vykdo jų priežiūrą,
  • nelaimingų atsitikimų atvejais suteikia pirmąją pagalbą, informuoja tėvus (globėjus), įstaigos direktorių,
  • seka įvairių ligų profilaktikos priemonių, nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonių taikymą,
  • taiko fizioterapijos procedūras (inhaliacijas, sukūrines voneles kojoms ir kt.) pagal gydytojų rekomendacijas dažnai sergantiems vaikams,
  • vykdo dienos režimo laikymosi kontrolę,
  • tvarko medicininę dokumentaciją,
  • veda dažnai sergančių, dėl ligos nelankančių vaikų apskaitą,
  • organizuoja bendruomenės sveikatos žinių kursus, pedagogų pirmosios pagalbos mokymo kursus, rengia rekomendacijas, teikia konsultacijas,
  • užtikrina savalaikį įstaigos darbuotojų profilaktinį medicininį patikrinimą.

Sveikatos priežiūros specialistė Rūta Čeriaukienė

← grįžti atgal