2017 m. lapkričio 28 d. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas įteikė padėkos raštą Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ už bendruomenės prisijungimą prie pilietinės iniciatyvos, skirtos paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną – lapkričio 16-ąją.
2017 m. lapkričio 24 d. Klaipėdos r. savivaldybės mero pavaduotoja Violeta Riaukienė ir Klaipėdos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė įteikė padėkos raštą Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei Romai Pociuvienei už vaikų paruošimą konkurso „Sveikuolių sveikuoliai 2017“ II etapui, o Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų komandai įteikė 1-osios vietos diplomą.
2017 m. lapkričio 24 d. Palangos lopšelio-darželio direktorė Rasa Jurgutienė įteikė padėkos raštus meninio ugdymo mokytojoms Valdonei Juozapavičienei ir Monikai Kažienei už sėkmingą dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinių įstaigų dainos ir šokio konkurse „Šoku aš, dainuoji tu – 2017“, kuriame mokytojų parengtas mergaičių kolektyvas „Smilgelės“ laimėjo 1 vietą.

2017 m. spalio 5 d. Palangos m. savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus įteikė padėkos raštus Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogams:
- meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei už kūrybišką ikimokyklinukų muzikinį ugdymą, aukštus ugdytinių pasiekimus respublikiniuose konkursuose, gerosios darbo patirties sklaidą mieste ir šalyje,
 - priešmokyklinio ugdymo pedagogei Ritai Nenartėnienei už rezultatyvų ugdytinių parengimą miesto ir respublikiniams konkursams, aktyvų ir kūrybišką darbą įstaigoje, veiksmingą pedagoginę bei metodinę veiklą.
2017 m. spalio 5 d. Palangos m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė įteikė padėkos raštus Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogams:
- auklėtojai Modestai Abaravičiutei už etnokultūros, liaudies tradicijų ir papročių puoselėjimą įstaigoje ir mieste, gerosios patirties sklaidą,
- judesio korekcijos mokytojai, logopedei Dalijai Budgenaitei už rezultatyvią, prasmingą ir nuoširdžią ilgametę pedagoginę veiklą, ugdant specialiuosius ugdymosi poreikius turinčius vaikus, sveikatingumo idėjų plėtojimą įstaigoje ir mieste,
- logopedei Erikai Krištopaitytei už nuoširdų darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais, aktyvią metodinę veiklą,
- auklėtojai Romai Pociuvienei už ilgametį kūrybišką ir nuoširdų darbą su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, profesinį išmanymą, gerosios patirties sklaidą mieste ir šalyje.
2017 m. spalio 5 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė įteikė padėkos raštus:
- judesio korekcijos mokytojai Eglei Kniukštienei už sveikatingumo renginių organizavimą įstaigoje ir vaikų paruošimą respublikinėms sportinėms žaidynėms,
- Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkei Irenai Sarapinienei už glaudų bendradarbiavimą ir paramą priimant sprendimus dėl darbuotojų darbo sąlygų gerinimo įstaigoje,
- direktoriaus pavaduotojai ugdymui Redai Pėkienei už puikų ugdymo proceso ir žmogiškųjų išteklių organizavimą bei valdymą.
2017 metais gegužės 19 d. Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ įteikta Kauno rajono Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ padėka už dalyvavimą respublikiniame projekte „Mano kūrybos knygelė 2017. Mano miestelis“.
2017 metų gegužės 13 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ komandai, 2017 m. respublikinio ikimokyklinių įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ finalininkei įteiktas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės diplomas.
2017 m. gegužės 12 d. Lietuvos policija įteikė padėką Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ už aktyvų dalyvavimą konkurse „2017 metų saugiausia Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaiga“ ir užėmus III vietą.
2017 m. balandžio 29 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno tautinės kultūros centras įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei ir dainininkei Kornelijai Domarkaitei už dalyvavimą „Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso nacionaliniame rate.
2017 m. balandžio 21 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vokaliniam ansambliui (Rita Nenartėnienė, Ingrida Šauklienė, Ina Varaškienė, Asta Viskontaitė, Lina Narkevičienė, vadovė Valdonė Juozapavičienė) už profesionalumą, kūrybiškumą ir puikų pasirodymą 4-ajame Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo festivalyje „Dainuojantys mokytojai“.
2017 m. balandžio mėn. emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ įteikė padėką Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“ 2017 m. kovo 20-26 dienomis.
2017 m. balandžio 12 d. Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ buvo įteiktas Palangos m. policijos komisariato diplomas už dalyvavimą konkurse „2017 m. Palangos miesto saugiausias darželis“ (dalyvavo priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė).
2017 m. balandžio 1 d. Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro direktorė Nijolė Sliužinskienė įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ ugdytinei Kornelijai Domarkaitei ir jos mokytojai Valdonei Juozapavičienei už puikų pasirodymą ir dalyvavimą vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ regioniniame Klaipėdos krašto ture.
2017 m. kovo 31 d. Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vaduojanti direktorių, Ilona Mazrimienė už dalyvavimą Palangos ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodoje „Palangos vėliava plevėsuoja“, skirtoje „Palangos dienoms 2017“ paminėti įteikė padėkas Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogams: direktoriaus pavaduotojai ugdymui Redai Pėkienei,  meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogėms Ritai Nenartėnienei ir Aurelijai Viskontaitei, auklėtojoms: Romai Pociuvienei, Birutei Šeputienei, Sandrai Kavaliauskaitei ir Lilijai Narmontienei.
2017 m. kovo 29 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ komandai, 2017 m. respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Mažųjų olimpiada“ I-ojo etapo nugalėtojai, buvo įteiktas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės diplomas ir taurė. 
2017 m. kovo 29 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei Ritai Nenartėnienei ir judesio korekcijos mokytojai Eglei Kniukštienei buvo įteikti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės padėkos raštai už puikų ugdytinių paruošimą ir dalyvavimą 2017 m. respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Mažųjų olimpiada“.
2017 m. kovo 24 d. Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ direktorė M. Savickienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Gedrimienė įteikė padėkos raštus Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei Ritai Nenartėnienei ir judesio korekcijos mokytojai Eglei Kniukštienei, organizavusioms vaikus dalyvauti Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ vaikų sveikatingumo projekto „Augu sveikas ir saugus“ sportinėje pramogoje „Mes – draugystės ambasadoriai“.
2017 m. kovo 20 d. Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė R. Lukaitienė įteikė padėkos raštus lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei Aurelijai Viskontaitei ir meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei už dalyvavimą  renginyje „Šokis – Žemei 2017“.
2017 m. kovo 9 d. Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė I. Milkontė įteikė padėkas lopšelio-darželio „Žilvinas“ meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei, auklėtojai Genovaitei Vaišnorienei ir auklėtojai Romai Pociuvienei už dalyvavimą Palangos ikimokyklinių ugdymo įstaigų muzikinėje – literatūrinėje popietėje „Aš labai myliu Lietuvą!“.
2017 m. vasario 24 d. Palangos moksleivių klubas įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei už ugdytinės Kornelijos Domarkaitės paruošimą vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ vietiniam turui.
2017 m. vasario 24 d. Palangos moksleivių klubas įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei Aurelijai Viskontaitei už ugdytinio Vainiaus Vaitelio paruošimą vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ vietiniam turui.
2017 m. vasario 15 d. Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė D. Šeižienė įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei Aurelijai Viskontaitei ir priešmokyklinio ugdymo grupei „Žuvytės“ už dalyvavimą akcijoje „Skambėk, gimtoji kalba“.
2017 m. sausio mėn. grupės „Žuvytės“ ugdytinei Julijai Stulgytei (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aurelija Viskontaitė) buvo įteikta Palangos miesto savivaldybės mero Š. Vaitkaus padėka už pagalbą kuriant kalėdinį stebuklą, sušildžiusį Kalėdų senelį ir jo padėjėjus.
2017 m. sausio 13 d. Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (vykdomasis direktorius R. Račinskas) Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenei įteikė padėką už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje Laisvės gynėjų dienai ir Lietuvos piliečių vienybės pergalei prieš agresorių atminti.
2016 m. spalio 5 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius įteikė padėkos raštus: Rasai Jurgutienei, Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorei, už profesionalumą, puikų ugdymo proceso ir žmogiškųjų išteklių valdymą, aktyvią metodinę veiklą bei gerosios patirties sklaidą, Sandrai Kavaliauskaitei, Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vyresniajai auklėtojai, už sistemingą ir kūrybingą darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais, gerosios patirties sklaidą bei aktyvų dalyvavimą įstaigos socialiniame – kultūriniame gyvenime.
2016 m. spalio 5 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė Tarptautinės mokytojų dienos proga įteikė padėkos raštus: auklėtojoms Inai Varaškienei, Birutei Šeputienei ir Lilijai Narmontienei, logopedei Erikai Krištopaitytei bei meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei.