admin

1 2 3 16
          Sausio 12-ąją, pagerbdama Laisvės gynėjų atminimą, lopšelio-darželio „Žilvinas" bendruomenė prisijungė prie visoje šalyje vykdomos pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija". Įstaigos pastato languose 8.00 val. dešimčiai minučių sužibo vienybės žvakelės, primindamos mums 1991 m. sausio 13-osios įvykius. Grupių „Eglaitės“, „Uosiukai“ ir „Kriauklytės“ vaikai kartu su auklėtojomis dalyvavo edukacinėje valandėlėje „Sausio 13-ajai atminti“. Logopedė Erika Krištopaitytė papasakojo vaikams apie Lietuvos žmonių patriotizmą ir drąsą ginant šalies Laisvę bei Nepriklausomybę. Tą kraupią, lemtingą Lietuvai naktį žuvo 14 žmonių ir daug buvo nukentėjusiųjų kovojant už savo tėvynės laisvę. Tuos įvykius prisiminėme su dėkingumu, stengdamiesi parodyti, kad jų dovana – Laisvė – ateities kartoms neliko pamiršta ir visiems laikams įrašyta į mūsų tautos istoriją, kaip Laisvės gynėjų diena. Vaikai kūrė meninius darbelius, statė įvairius statinius ir taip išreiškė meilę Lietuvai.
Specialioji pedagogė Žydrūnė Verygienė
                                                   
PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVINAS“
 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 63, Palanga, tel. (8 460) 43 410,
el. p. darzelis@palangoszilvinas.lt, kodas 190274183
 
Skelbia atranką specialiojo pedagogo pareigoms eiti nuo 2018 m. sausio 29 d. Darbo sutartis terminuota iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. imtinai, darbo krūvis – 0,50 etato, darbo laikas – 13,5 val. per savaitę pagal patvirtintą darbo grafiką, iš jų 11,0 val. tiesioginiam darbui su vaikais ir 2,5 val. metodinei veiklai. Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, įgytos kvalifikacinės kategorijos.
Darbo pobūdis: atlikti pedagoginį vaikų vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms; rengti sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas; padėti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes; teikti metodinę pagalbą ir konsultuoti auklėtojus, priešmokyklinio ugdymo pedagogus, tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.
 Kvalifikaciniai reikalavimai specialiajam pedagogui:
1. Aukštasis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
2. Būti įgijus kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK- 555 ,,Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.
3. Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus ir gebėti juos taikyti.
4. Gebėti rengti individualias ugdymo programas ir dirbti komandoje su kitais specialistais, mokytojais ir ugdytinių tėvais.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
4. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ administracijai, adresu Sodų g. 63, Palanga, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) iki 2018 m. sausio 24 d. Informacija teikiama tel.: (8 460) 43410, mob. telefonas 8 618 75686, elektroninis paštas: darzelis@palangoszilvinas.lt.
Pretendentai, atitinkantys  reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2018 m. sausio 25 d. 10.00 val. kviečiami pokalbiui.

 

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVINAS“
 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 63, Palanga, tel. (8 460) 43 410,
el. p. darzelis@palangoszilvinas.lt, kodas 190274183
 
Skelbia atranką logopedo pareigoms užimti nuo 2018 m. sausio 29 d. Darbo sutartis terminuota iki 2018 m. rugpjūčio 31 d., darbo krūvis – 0,50 etato, darbo laikas – 13,5 val. per savaitę, iš jų 11,0 val. tiesioginiam darbui su vaikais ir 2,5 val. metodinei veiklai. Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, įgytos kvalifikacinės kategorijos.
Darbo pobūdis: įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir kalbos  sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius; sudaryti individualiąsias, pogrupines ir grupines vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo, koregavimo programas ir jas taikyti; šalinti specialiųjų poreikių vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus; padėti mokytojams pritaikyti vaikams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones; konsultuoti mokytojus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.
 
Kvalifikaciniai reikalavimai logopedui:
1. Aukštasis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija.
2. Būti įgijus kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK- 555 ,,Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.
3. Gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius.
4. Išmanyti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus ir gebėti juos taikyti, dirbant su vaikais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
5. Gebėti sudaryti individualias, pogrupines ir grupines kalbėjimo ir kalbos šalinimo, koregavimo programas ir dirbti komandoje su kitais specialistais, mokytojais ir ugdytinių tėvais.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.
6. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinti grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ direktoriui, adresu Sodų g. 63, Palanga, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.)  iki 2018 m. sausio  24 d. Informacija teikiama tel.:  (8 460) 43 410, mob. telefonas 8 618 75686, elektroninis paštas: darzelis@palangoszilvinas.lt.
Pretendentai, atitinkantys  reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2018 m. sausio 25 d. 10.00 val. kviečiami pokalbiui.
          2017 m. gruodžio 14 d. Palangos V. Jurgučio pagrindinėje mokykloje vyko respublikinio konkurso „Dainų dainelė“ savivaldybės etapas. Lopšelį-darželį „Žilvinas“ atstovavo meninio ugdymo mokytojos Valdonės Juozapavičienės paruošti atlikėjai: solistas Emilis Sadauskas (grupė „Uosiukai“) ir mergaičių kvartetas – Augustė Vėliūtė, Kamilė Duoblytė (grupė „Eglaitės“), Medeinė Rukšėnaitė (grupė Perliukai“) ir Miglė Lukošiūtė (grupė „Ąžuoliukai“). Kompetentinga komisija vertino dalyvių intonavimą, vokalinius duomenis, repertuaro parinkimą, interpretaciją, artistiškumą bei sceninę kultūrą. Mergaičių kvartetas buvo atrinktas atstovauti Palangos m. savivaldybę konkurso zonos etape, kuris vyks 2018 m. sausio 25 d. Kretingos meno mokykloje. Linkime sėkmės!
Dainuoja Emilis Sadauskas    Mergaičių kvartetas
Už ilgametę aktyvią profsąjunginę veiklą ir tvirtą pilietinę poziciją Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Eugenijus Jesinas Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ auklėtojai Irenai Sarapinienei įteikė Garbės ženklą ir šio ženklo pažymėjimą (2017-11-25 Nr. 035).
Sveikiname Ireną ir nuoširdžiai džiaugiamės jos veiklos įvertinimu.
Neišsenkančios energijos ir sėkmės tolimesniuose darbuose!
    
          2018 m. sausio 8 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko tradicinis renginys „Iki pasimatymo, eglute!“. Šventiškai nusiteikusius vaikus linksmino Senis besmegenis (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė), savo šokiais ir dainomis stebino mažieji artistai iš grupių „Ąžuoliukai“ ir „Kriauklytės“. Visi kartu dar kartą pasidžiaugę kalėdine eglute, atsisveikino su ja iki kitų metų. 
                                      
          2017 m. lapkričio 24 d. Gargžduose įvyko Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ II etapo rungtynės. Jose dalyvavo Jurbarko r., Klaipėdos m., Klaipėdos r., Mažeikių r., Neringos m., Pagėgių, Palangos m., Plungės r., Raseinių r., Rietavo, Skuodo r., Šilalės r., Šilutės r. ir Tauragės r. savivaldybių organizuotų I etapo rungtynių laimėtojai. Palangos miestui atstovavo lopšelio-darželio „Žilvinas“, V. Jurgučio pagrindinės mokyklos ir „Baltijos“ pagrindinės mokyklos komandos. Tarp ikimokyklinių įstaigų Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ komanda laimėjo 1-ąją vietą.
Labai didžiuojamės pačiais stipriausiais, protingiausiais, vikriausiais sveikuolių sveikuoliais Klaipėdos regione, lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikais: komandos kapitonu Mantvydu Griciumi, Kamile Narkevičiūte, Kornelijumi Kazlausku, Arijumi Žardeckiu, Linu Skališiu. Sveikiname Jus!
Dėkojame jų mokytojoms: priešmokyklinio ugdymo pedagogei Romutei Pociuvienei, judesio korekcijos mokytojai Eglei Kniukštienei ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Dovilei Razminaitei.
Ačiū vaikučių tėveliams, ypač Mantvydo mamytei, už palaikymą.
Sėkmės Jums garbingai atstovauti Klaipėdos regioną konkurso III etapo rungtynėse,
kurios vyks 2018 m. balandžio 19-20 d. Vilniuje.
                            
          2017 m. lapkričio 24 d. įvyko Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ organizuojamas respublikinis ikimokyklinių įstaigų dainos ir šokio konkursas „Šoku aš, dainuoji tu – 2017“. Šiais metais dalyvavo dvylika vaikų kolektyvų iš Kretingos lopšelių-darželių „Pasaka“, „Žilvitis“ ir „Ąžuoliukas“, Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“, Klaipėdos lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“ ir „Bitutė“, Klaipėdos rajono Dovilų lopšelio-darželio „Kregždutė“, Telšių Conmusica mokyklėlės, Palangos lopšelių-darželių „Pasaka“, „Gintarėlis“, „Sigutė“ ir „Žilvinas“. Kiekvienas kolektyvas turėjo paruošti po vieną pasirodymą, kurio metu vieni vaikai dainavo, kiti šoko. Juos vertino komisija: Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ meninio ugdymo mokytoja ekspertė Regina Bočkienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Varpiotienė, Palangos V. Jurgučio pagrindinės mokyklos neformaliojo ugdymo (šokių) mokytoja ekspertė Birutė Gikarienė bei Vilniaus lopšelio-darželio „Aušrinė“ meninio ugdymo mokytoja metodininkė Gražina Jonušienė. Visi pasirodymai buvo įvertinti I, II ir III vietomis. Konkurse net 4 kolektyvai laimėjo I-as vietas:  Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“, Telšių Conmusica mokyklėlės ir Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“.
Konkursą vedė dvi „šarkos patarškos“ - logopedės Deimantė ir Erika    Gausus žiūrovų būrys   Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ kolektyvas „Linksmosios natelės“ (mokytojos Jūratė Dočilovienė ir Monika Kažienė)    Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ dainininkės (mokytoja Aurelija Stonkutė)    Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ šokėjos (mokytoja Erika Kuzmenko)    Klaipėdos rajono Dovilų lopšelio-darželio „Kregždutė“ vaikai (mokytojos Erika Stalmokienė ir Greta Karnickė)    Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ kolektyvas „Skardučiai“ (mokytoja Svajonė Razmuvienė)    Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ vokalinis ansamblis „Sietynas“ (mokytoja Daiva Samalienė)    Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ kolektyvas (mokytojos Elvyra Kusienė ir Inga Zakarienė)    Telšių Conmusica mokyklėlės popchoras „Vaikystė“ (mokytojos Kristina Bagdonienė ir Inga Dokšienė)    Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ kolektyvas (mokytojos Banga Gabriolaitė ir Gintarė Šeduikytė)    Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ kolektyvas „Pasakos vaikučiai (mokytoja Judita Viluckienė)    Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikai (mokytoja Janina Norkevičienė)    Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikai (mokytoja Giedrė Dobravolskienė)    Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ kolektyvas „Smilgelės (mokytojos Valdonė Juozapavičienė ir Monika Kažienė)    Augustė, Medeinė, Miglė ir Kamilė dainuoja apie lietutį     Šokėjos iš grupių „Ąžuoliukas“, „Eglaitės“ ir „Perliukai“    Vaikus linksmino klounas Lulu    Visi mokytojai, paruošę vaikus konkursui    Dalyvius sveikina komisijos pirmininkė Regina Bočkienė ir Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė     Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ „Smilgelės“ kartu su savo mokytojomis ir vertinimo komisija  
          2017 m. lapkričio 16 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikai paminėjo Tarptautinę Tolerancijos dieną.
          Ši diena pasaulyje minima nuo 1995 m. UNESCO sprendimu. Visuomenė skatinama atkreipti dėmesį į skirtingų tautybių žmonių, sergančiųjų ir turinčių įvairių problemų toleranciją. Tą dieną organizuojami renginiai, skirti ugdyti pakantumą, gebėjimą suprasti kitus, kantrybę. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – rankos. Šios idėjos esmė – žmogaus rankomis pasaulyje daromi geri ir blogi darbai. Rankos sukuria ir rankos sugriauna…
          Tad lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikai, prisijungdami prie šios akcijos, iš popieriaus kirpo rankytes ir klijavo aplink priešmokyklinukų pagamintą Žemės rutulio aplikaciją:
Savo mažutėmis rankutėmis norėtumėm apkabinti visą Žemę ir kiekvienam jos gyventojui palinkėti santarvės, ramybės bei pagarbos vienas kitam".
                           
          2017 m. Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ kartu su Stokholmo darželiu Zinket  (Švedija), Narvos darželiu Pongerjas (Estija) ir Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriumi pradėjo vykdyti tarptautinį projektą „Mokymosi tiltai per Baltijos jūrą“ („Learning Bridges over the Baltic Sea“). Projekto tikslai – dalintis patirtimi bei žiniomis apie ikimokyklinio amžiaus vaikų aplinkosauginį ugdymą, darniojo vystymosi idėjų plėtojimą darželiuose, suteikti galimybę pedagogams tobulinti savo profesines kompetencijas skirtinguose darželiuose ir plėtoti bendravimą bei bendradarbiavimą su kolegomis iš kitų Baltijos šalių. Visus mokslo metus pedagogai lankysis vieni pas kitus, atskleis savo patirtį kasdieniuose darbuose, projektinėje veikloje, plėtojant tradicijas, papročius ir kt., išskirs panašumus bei skirtumus, aptars ugdymo būdus, metodus, ugdymosi proceso organizavimą. Kiekvienas darželis yra atsakingas už tam tikrą ugdymosi sritį: Švedijos – už lauko darželių, gamtos, kaip erdvės pažinimo gebėjimams lavinti pristatymą, Estijos – už kūrybiškumo plėtojimą gamtoje, Lietuvos – už sveikos gyvensenos įgūdžių (Palanga) ir kalbinių gebėjimų (Šiauliai) ugdymą pasitelkiant gamtinius resursus.  Projekto vykdymą finansavo šiaurės Ministrų Tarybos finansuojama tarptautinė „Nordplus Junior“ programa.
          Pirmieji programos partnerius apsilankyti savo įstaigoje pakvietė projekto koordinatoriai, Stokholmo darželis Zinket. Tad spalio 22-28 dienomis Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogų delegacija (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, logopedė Erika Krištopaitytė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė, auklėtojos Angelė Tranizienė ir Asta Viskontienė) kartu su kolegomis iš Šiaulių bei Estijos miesto Narvos lankėsi Švedijos sostinėje Stokholme. Pedagogai dalyvavo konferencijoje, kurioje Zinket darželio direktorė Engren Agneta ir kiti pedagogai pristatė ikimokyklinio ugdymo sistemą: kokia yra darželio struktūra, vaikų priėmimo tvarka, kaip organizuojamas ugdymosi procesas ir pan. Kitomis vizito dienomis delegacijos lankėsi darželiuose, stebėjo edukacinę aplinką, bendravo su kolegomis iš kitų šalių, dalyvavo tradicinėje darželių šventėje „Šimtakojis“, veikė kūrybinėse dirbtuvėse, dalyvavo diskusijų forumuose apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą, lauko pedagogiką, aplinkosaugą ir kt. Pedagogai taip pat turėjo galimybę susipažinti su Stokholmo senamiesčiu, lankėsi garsiajame Vazos muziejuje, ragavo tradicinius švediškus patiekalus bendros visų projektų dalyvių vakarienės metu.
          Kitas projekto dalyvių susitikimas įvyks lapkričio 26 – gruodžio 2 d. Narvos mieste Estijoje. 
Atvykus į Stokholmą    Projekto dalyvių konferencijoje    Bendri žaidimai    Susitikimo vakarienės metu     Mokomės švediškų dainų    Veikla kūrybinėse dirbtuvėse     Veikla kūrybinėse dirbtuvėse    Šimtakojo šventėje         Išvykoje po Stokholmo darželius    Ekskursijoje po Stokholmo senamiestį    Šalia garsiojo Vazos muziejaus    Kartu su kolegomis iš Šiaulių      
1 2 3 16