DĖMESIO!
Rugsėjo 16-22 d. Lietuvoje švenčiama 2017 m. Europos judrumo savaitė
„Dalindamasis pasieksi daugiau“,
skirta tausiam, dalijimusi grįstam ir išmaniam judumui.
Prie šios iniciatyvos prisijungė ir Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenė.
Tad visus – vaikučius, tėvelius, senelius, pedagogus, kitus įstaigos darbuotojus – dalyvauti mūsų organizuojamuose renginiuose:
Rugsėjo 18 d. 9.30 val. – visuotinė bendruomenės mankšta „Judu ir sveikas esu“ lopšelio-darželio kieme.
Rugsėjo 20 d. 10.00 val. – Palangos ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų sporto šventė „Pušyno takeliais į sveikuolių šalį“ pušyne ir paplūdimyje  prie Kastyčio gatvės
(dalyvauja grupė „Kriauklytės“).
Rusėjo 18-21 d. (pasirinktinai) grupių „Uosiukai“ ir „Eglaitės“ vaikai pramogaus prie jūros „Saulė, smėlis ir vanduo – nesvarbu, kad jau ruduo“ ir dalyvaus akcijoje „Švarinam pajūrį“.
Rugsėjo 22 d. skelbiama bendruomenės akcija Tarptautinei dienai be automobilio paminėti
„Į darželį pėsčiomis arba dviratuku“.
Rugsėjo 22 d. 10.00 val.  – respublikinė akcija „Rieda ratai rateliukai“ lopšelio-darželio „Žilvinas“ kieme. Visi įstaigos vaikai dalyvaus estafetėse, žaidimuose, panaudodami kuo įvairesnes „ratuotas“ priemones: riedučius, dviračius, riedlentes, lėlių vežimėlius, mašinėles, paspirtukus ir kt.
Sieksime tapti „Ratuočiausiu Lietuvos darželiu“.
Palangos lopšelio-darželio Žilvinas sportininkai
PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVINAS“
 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 63, Palanga, tel. (8 460) 43 410,
el. p. darzelis@palangoszilvinas.lt, kodas 190274183
 
Skelbia atranką specialiojo pedagogo pareigoms eiti nuo 2017 m. rugsėjo 22 d. Darbo sutartis terminuota iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. imtinai, darbo krūvis – 0,2 etato, darbo laikas – 5,4 val. per savaitę pagal patvirtintą darbo grafiką, iš jų 4,4 val. tiesioginiam darbui su vaikais ir 1,0 val. metodinei veiklai. Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, įgytos kvalifikacinės kategorijos.
Darbo pobūdis: atlikti pedagoginį vaikų vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms; rengti sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas; padėti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes; teikti metodinę pagalbą ir konsultuoti auklėtojus, priešmokyklinio ugdymo pedagogus, tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.
 Kvalifikaciniai reikalavimai specialiajam pedagogui:
1. Aukštasis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
2. Būti įgijus kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK- 555 ,,Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.
3. Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus ir gebėti juos taikyti.
4. Gebėti rengti individualias ugdymo programas ir dirbti komandoje su kitais specialistais, mokytojais ir ugdytinių tėvais.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
4. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ administracijai, adresu Sodų g. 63, Palanga, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) iki 2017 m. rugsėjo 19  d. Informacija teikiama tel.: (8 460) 43410, mob. telefonas 8 618 75686, elektroninis paštas: darzelis@palangoszilvinas.lt.
Pretendentai, atitinkantys  reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2017 m. rugsėjo 20 d. 14.00 val. kviečiami pokalbiui.

 

Pažiūrėk – pirma rugsėjo!
Pro rudens vartus atėjo.
Spalvos kitos ir žiedai.
Ūgtelėję ir vaikai… 
2017 m. rugsėjo 1-ąją lopšelyje-darželyje buvo švenčiama Žinių dienos šventė „Sudie, vasarėle, labas, darželi!“.
Akimirkos iš šventės:
                                                                           

 

          Gegužės 30 dieną lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ nuskambėjo tradicinis šventinis koncertas „Vaikyste, nusijuok!“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Renginį vedė du nenuoramos kiškiai – Drąsuolis (auklėtoja Rūta Korsakienė) ir Bailiukas (auklėtoja Asta Viskontienė), kurie, lankydami girios draugus, patyrė daug smagių nuotykių. Vaikai, atlikdami įvairius muzikinius numerius, kvietė kiškius pasidžiaugti vasaros lietumi, pašokti paukščių ratelių, pagroti dūdelėmis bei būgneliais, paklausyti pasakų apie vištytę aukso kojytėm ir gudruolę lapę. Kol visi mažieji artistai linksminosi scenoje, tėveliai ir seneliai plojo, lingavo bei gausiais aplodismentais dėkojo mažiesiems už jų drąsą, nuoširdumą, kūrybiškumą. 
Koncertą pradėjo solistė Kornelija Domarkaitė     Koncertą vedė kiškiai - Drąsuolis ir Bailiukas     Mergaičių ansamblis dainavo dainelę apie lietutį     Koncertuoja grupės „Eglaitės“ vaikai     Pasaką seka grupės „Uosiukai“ aktoriai     Mažieji „kiškučiai“ iš grupės „Ąžuoliukai“     Vaidina grupės „Ąžuoliukai“ tėveliai     Grupė „Perliukai“     Grupės „Eglaitės“ mergaičių šokis su skėčiais      Gausus grupės „Kriauklytės“ būrys     Dūdeles pučia grupės „Žuvytės“ vaikai     Jaunieji lopšelio-darželio būgnininkai     Šventė nuskambėjo!   
Kaip greit prabėgo laikas, mes užaugom.
Jau ryt į pamokas pakvies skardus varpelis.
Atrodo, dar tik vakar drugelius po pievą gaudėm,
O ryt – mokyklon jau nuves tiesus takelis. 

 
Gegužės 25-26 dienomis lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko grupių „Žuvytės“ ir „Drebulėlės“ vaikų atsisveikinimo su darželiu šventės. Būsimus pirmokus sveikino grupių „Eglaitės“ ir „Ąžuoliukai“ vaikai, įstaigos direktorė, pirmosios auklėtojos. Vaikai atsidėkodami deklamavo eiles, dainavo nuotaikingas dainas bei grojo įvairiais instrumentais. 
Linkime sėkmės mokykloje mūsų išeinantiems vaikams:
Grupė „Žuvytės“     Grupė „Drebulėlės“     
          2017 m. gegužės 13 d. Jonavos sporto arenoje įvyko finalinis respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2017“ festivalis. Jame tarp 29 respublikos ikimokyklinių įstaigų komandų dalyvavo ir Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ komanda: Kornelija Domarkaitė, Julija Stulgytė, Gretė Raslanaitė, Armandas Rešetniakas, Gytis Nenartėnas ir Jonas Balsys bei jų trenerės – priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė ir Dalija Budgenaitė. Vaikams teko įveikti įvairias netradicines sportines rungtis, juos palaikė nemažas būrys sirgalių – tėveliai, broliai, sesės. Visi festivalio finalininkai buvo apdovanoti diplomais, medaliais, žaidynių taure ir įvairiomis atminimo dovanėlėmis.
Sveikiname mūsų mažuosius sportininkus, jų treneres Ritą, Eglę ir Daliją, įveikus ilgą, sunkų sportinių kovų kelią. Džiaugiamės ir didžiuojamės Jūsų laimėjimu bei dėkojame už Jūsų ryžtą, atkaklumą, ištvermę, atsakingumą ir darbštumą. Ačiū vaikučių tėveliams už palaikymą, už buvimą kartu įtemptų varžybų metu.
          Festivalio nuotraukas galima pamatyti:
Akimirkos iš festivalio:
Didžiausios sirgalės – mūsų mamos!                                                                   
          2017 m. gegužės 12 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinukų komanda: Kornelija Domarkaitė, Julija Stulgytė, Armandas Rešetniakas, Gytis Nenartėnas ir Jonas Balsys bei priešmokyklinio ugdymo pedagogės Rita Nenartėnienė ir Aurelija Viskontaitė dalyvavo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuotame 2017 metų saugiausios Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaigos konkurse. Jame taip pat rungėsi komandos iš Klaipėdos miesto, Gargždų, Skuodo, Plungės ir Kretingos rajonų. Šiuo konkursu siekta įvertinti vaikų saugaus ir atsakingo elgesio gatvėje ir kelyje žinias, formuoti teigiamą vaikų požiūrį į policininkų darbą, skatinti bendradarbiavimą tarp policijos ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų. Vaikų žinios ir gebėjimai buvo vertinti keturiose rungtyse. Po atkaklios kovos Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ komandai pavyko laimėti III-ąją vietą. Konkurso nugalėtojai ir visi kiti dalyviai buvo apdovanoti padėkomis bei įvairiomis atminimo dovanėlėmis.
                
 
 
          2017 m. gegužės 12 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ lankėsi pedagogai iš Rusijos, Sankt Peterburgo, kurie domėjosi įstaigos pedagogų sukaupta specialiojo ugdymo patirtimi. Direktorė Rasa Jurgutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė ir judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė supažindino svečius su grupių aplinka, ugdymosi proceso organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo sutrikusios raidos vaikams ypatumais. Ypač daug klausimų kilo dėl inkliuzinio ugdymo, vyko diskusijos, ar tai naudinga vaikams, kokie šio proceso rezultatai, su kokiais sunkumais susiduriama. Sankt Peterburgo pedagogus pradžiugino įstaigos būgnininkų ir grupės „Ąžuoliukai“ vaikų muzikinis pasveikinimas. Susitikimo metu išreikšta viltis, kad šis tarptautinis pedagogų bendravimas bei bendradarbiavimas bus tęsiamas ir toliau.
       
 
Dėkojame Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mamytėms ir močiutėms, kurios dalyvavo mūsų organizuotoje rankdarbių parodoje „Darbščiosios rankos“. Stebina Jūsų darbštumas, kūrybingumas ir neišsenkančios idėjos.
Ačiū Jums!
                                  
          Gegužės 5 dieną nuo pat ryto Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyravo sportinė nuotaika. Sirgaliai dalijosi pasigamintais plakatais, o mažieji krepšininkai ruošėsi tradicinėms varžyboms „Kylančios žvaigždutės“, skirtoms Lietuvos krepšinio 95-mečiui paminėti.
          Varžybose dalyvavo priešmokyklinukai, kurie krepšinio paslapčių išmoko lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ veikiančioje „Krepšinio mokyklėlėje“ (trenerė – judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė). Rungėsi 4 komandos: „Ereliai“ – Vainius Vaitelis ir Rokas Michniovas, „Vilkai“ – Jonas Lukauskas ir Ugnius Radvilas, „Jūra“ – Kornelija Domarkaitė ir Armandas Rešetniakas, bei „Dinozaurai“ – Gytis Nenartėnas ir Jonas Balsys. Vyko labai įtempta kova. Atkakliausia kova vyko tarp „Dinozaurų“ ir „Jūros“ žaidėjų. Tik pratęsimas išaiškino nugalėtojus. Jais tapo „Dinozaurai“.
          Pasibaigus varžyboms, vyko konkursas „Taiklioji ranka“. Rankos taiklumą išbandė 8 vaikai. Dėl I-os ir II-os vietų teko pakovoti papildomai, nes du žaidėjai visus metimus pataikė 100 % taiklumu. Papildomai metant, sėkmė lydėjo Joną Balsį. Jis ir tapo konkurso „Taiklioji ranka“ nugalėtoju. II-a vieta atiteko Vainiui Vaiteliui, kuris atsiliko tik vienu tašku, o III-ą vietą užėmė Armandas Rešetniakas. Daug ovacijų sukėlė pedagogių metimai. Pati taikliausia (visi metimai pasiekė tikslą) buvo lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė.
          Visi mažieji krepšininkai buvo apdovanoti diplomais ir padėkomis. O jie, atsidėkodami už įgytus krepšinio įgūdžius, trenerei Dalijai įteikė gėlių.
          Šventė baigėsi, suteikusi vaikams daug džiaugsmo, teigiamų emocijų, varžybų jaudulio. Tikimės, kad šios „kylančios žvaigždutės“ ir toliau, mokykloje, mokysis krepšinio paslapčių, nes dabar jų akytės dega noru žaisti krepšinį.
Judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė
Vilkai“ – Jonas Lukauskas ir Ugnius Radvilas     „Ereliai“ – Vainius Vaitelis ir Rokas Michniovas     „Jūra“ – Kornelija Domarkaitė ir Armandas Rešetniakas     „Dinozaurai“ – Gytis Nenartėnas ir Jonas Balsys     Kova prasideda                              Sirgaliai buvo ypač audringi                                             Jonas Balsys - konkurso „Taiklioji ranka“ nugalėtojas     II-os vietos nugalėtojas Vainius Vaitelis     III-os vietos nugalėtojas Armandas Rešetniakas     Kornelija Domarkaitė – vienintelė mergaitė, dalyvavusi varžybose     Visi dalyviai apdovanoti diplomais, padėkomis     Gėlės trenerei          Mažieji krepšininkai ir jų mokytojos
1 2 3 15